Innovation

Svensk-tysk metod leta terrorbomber

Kvantkaskadlaser spårar bombingredienser. Foto: Fraunhofer IAF
Kvantkaskadlaser spårar bombingredienser. Foto: Fraunhofer IAF
Bombdetektorn testas i Grindsjön. Foto: Foi
Bombdetektorn testas i Grindsjön. Foto: Foi

Minsta spår av ingredienser till bomber kan upptäckas med sensorer som utvecklats av svenska och tyska forskare.

Publicerad

Med lätt tillgängliga material som konstgödsel kan terrorister enkelt tillverka bomber, men säkerhetstjänsterna saknar tillförlitlig utrustning för att spåra upp de små bombfabrikerna.

Men bombtillverkning lämnar efter sig aldrig så små spår. Rester av konstgödsel kan finnas i golvspringor och avfallsprodukter kan hamna i ventilationssystem och avlopp.

Nu har svenska forskare vid Foi och tyska vid Fraunhofer IAF tagit fram ett sensornätverk som avslöjar bombtillverkning i ett tidigt stadium i processen.

I förra veckan genomfördes ett test i ett enkelt kök vid Fois teststation i Grindsjön söder om Stockholm.

För att minska risken för felalarmering använder sig forskarna av olika sensortekniker. Sensorerna placeras på olika ställen, exempelvis på tak eller i avloppsledningar.

I en upprättad insatscentral samlas data från alla sensorer och utvärderas automatiskt. Med hjälp av laserbaserad mätteknik kan sedan säkerhetstjänsten lokalisera bombverkstaden.

Med en ir-laser från Fraunhofer IAF utvärderas data från spektroskopimätningar, och värdena visas på en monitor. Mycket små mängder bombingredienser kan upptäckas på 20 meters avstånd.

Fraunhoferforskarna använder en kvantkaskadlaser som arbetar i våglängsområdet 7,5 - 11 mikrometer. Molekyler i organiska föreningar visar i detta våglängdsområde sina karakteristiska "fingeravtryck".

Tekniken är enligt forskarna mycket lovande för bombdetektering på flygplatser och järnvägsstationer, men kan även användas vid kontroll av livsmedel, läkemedel och dricksvatten.

Det EU-stödda projektet Emphasis har som mål att utveckla ett system för att upptäcka illegal framställning av bomber. Det finansieras av EUs sjunde ramprogram.