Innovation

Svensk studie: Covid-19 kan ge hjärnskador

En del patienter som vårdas på sjukhus för covid-19 har tecken på hjärnskada, enligt en studie från Göteborgs universitet.

Publicerad

Undersökningen visar att patienter med särskilt svår covid-19 ibland får påtagliga symptom på att hjärnan inte fungerar som den ska. Men redan vid måttlig infektion, hos patienter som var inlagda på sjukhus men inte behövde respiratorvård, gick det att upptäcka skador.

"Om det är viruset eller immunsvaret som står för hjärnskadan är i dagsläget oklart och mer forskning behövs", säger Henrik Zetterberg, vars forskarlag vid Sahlgrenska akademin genomförde undersökningen, i ett pressmeddelande.

Totalt har 47 patienter med mild, måttlig och svår covid-19 fått lämna blodprover under vårdförloppet. Resultaten har sedan jämförts med en frisk kontrollgrupp.