Innovation

Svensk satsning kan ge fler hållbara textilier

Swerea IVF i Mölndal investerar i ny utrustning som kan bidra till fler hållbara textilier, gjorda av både återvunna och biobaserade material.

Publicerad

Swerea IVF:s utrustning för smältspinning av textilfibrer i Mölndal har drygt 25 år på nacken, men ska i höst ersättas med en toppmodern variant tillverkad av amerikanska Hills Inc. I dagsläget finns ett fåtal liknande exemplar i Europa.

Den nya utrustningen kommer enligt avdelningschef Jonas Aspling att innebära en stor förändring. Det kommer nämligen bli möjligt att utveckla textilfibrer tillverkade av nya biobaserade material, som är känsliga för nedbrytning och därför ställer högre krav på rätt temperatur och processtider.

– Vid utveckling av fibrer av nya material är oftast materialmängden begränsad. Pilotanläggningen kan hantera mindre materialmängder, vilket gör att man tidigt i utvecklingsarbetet får fram fibrer med produktionslika egenskaper, berättar Jonas Aspling.

Möjligheten att göra efterföljande tester av fibrerna i olika textila produkter har också varit begränsad, på grund av kapacitet och prestanda. Den nya utrustningen efterliknar mer storskalig fiberproduktion.

En annan viktig detalj, berättar forskaren Erik Nilsson, som arbetar med utveckling av textilfibrer på Swerea IVF, är att den nya utrustningen kommer att bidra till en jämnare kvalitet på fibrerna. Detta tack vare en kombination av det nya munstycket, luftflödet och sättet att kyla ner fibrerna när de kommer ut.

För Swerea IVF är den nya utrustningen en stor investering. Prislappen på drygt tio miljoner kronor delas med bland andra Stiftelsen Svensk Textilforskning, Teko, och en hemlig industripart.

Erik Nilsson berättar att den nya utrustningen gör att Swerea IVF kan fortsätta utveckla exempelvis flamskyddade fibrer, elektriskt ledande fibrer samt temperaturreglerande fibrer, men att de nu också kommer att kunna designa fibrer med olika tvärsnitt för att ge fibrerna och därmed textilierna andra funktioner.

– Det gör att vi kommer att kunna arbeta med nya material på ett bättre sätt och att det blir lättare att tillämpa det vi gör inom industrin.

Smältspinning

Smältspinning är det vanligaste sättet att tillverka textilfibrer i dag. Metoden innebär att smält plast dras ut i tunna trådar, som sträcks ut, får svalna och stelna innan de lindas upp på rullar. Fibrerna kan sedan tvinnas till garn och användas i kläder eller tekniska textilier.

Källa: Swerea IVF