Populärteknik

Svensk satellit kommer till undsättning

En svensk satellit kommer för första gången att utföra en hjälpmanöver i rymden.

Publicerad

Satelliten, kallad Mango, ska ta sig fram till den franska forskningssatelliten Picard i en fingerad undsättningsoperation. Hela flygningen, som styrs från Rymdstyrelsen i Solna, beräknas ta två år.

Sådana här flygningar skulle kunna användas för att transportera döda satelliter längre ut i rymden eller ner i jordens atmosför och på så vis minska mängden rymdskrot.