Samhälle

Svensk krisförsörjning döms ut av Riksrevisionen

Det finns flera brister i livsmedels- och läkemedelsförsörjningen inför en eventuell krissituation, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

Publicerad

Myndighetens granskning slår fast att regeringen och ansvariga myndigheter har misslyckats med att ta fram tydliga mål och ansvarsfördelning om en kris inträffar, och rekommenderar därför regeringen att klargöra detta.

"Riksrevisionens bedömning är att oklarheter när det gäller vem som ska göra vad, och när, i värsta fall kommer att innebära att viktiga åtgärder försenas eller inte blir gjorda alls", säger riksrevisor Stefan Lundgren i pressmeddelandet.

Särskilt Socialstyrelsen och Livsmedelsverket pekas ut som i behov av tydliga mål och ansvarsområden.

Svenskarna som är sämst förberedda på en naturkatastrof

1. Östergötlands län

2. Blekinges län

3. Norrbottens län

4. Jämtlands län

5. Gotlands län

1. Skåne län

2. Kronobergs län

3. Värmlands län

4. Hallands län

5. Stockholms län