Innovation

Svensk innovation minskar risk för stroke

Farlig eller ofarlig plack i halspulsådern? En enkel ultraljudsundersökning kan ge svar på om en person riskerar stroke eller inte.

Publicerad

Plack i kärlväggarna låter illvarslande, men det behöver det inte vara. All plack är inte farlig, bara den som till största delen består av fett - lipider- och immunförsvarets storätare, makrofager. Då kan den ge upphov till blodproppar som lossnar och orsakar stroke eller hjärtinfarkt.

Men hittills har det varit svårt att skilja mellan den farliga och ofarliga varianten, som består av bindväv och glatt muskulatur. Därför opereras patienter om placken anses vara för stor. Beslutet grundar på ultraljudsmätningar av flödeshastigheten hos blodet i kärlet. Men i själva verket hade operationen kanske inte behövts.

Tobias Erlöv och hans kolleger vid Lunds tekniska högskola utvecklat ett smartare sätt att avgöra vilken typ av plack det handlar om.

– Från början använde vi ultraljud för att mäta hur snabbt placken deformeras. Fettrik plack är mjuk så den rör sig mer. Men i stället upptäckte vi att om vi bara mätte frekvensen på det reflekterade ljudet så skiljer sig centerfrekvensen åt mellan snällare och farligare plack, säger Tobias Erlöv vid institutionen för Biomedicinsk teknik.

Resultatet blev en matematisk algoritm och en innovativ metod att skilja mellan farlig och ofarlig plack. Metoden utvärderas nu i det europeiska forskningsprojektet Summit där den testats på cirka 1 000 personer. Projektets mål är att utveckla teknik som kan identifiera risker för att diabetiker drabbas av komplikationer i form av hjärtinfarkt och stroke.

– Ultraljud är en billig metod jämfört med att använda magnetkamera eller datortomografi. Vår förhoppning är att metoden på sikt ska kunna användas för att screena efter livshotande hjärt- och kärlsjukdomar.

Se filmen om hur det fungerar: