Övriga nyheter

Svensk energi: Stängning problem för södra Sverige

Kärnkraftverken Ringhals (till vänster) och Oskarshamn. Foto: TT
Kärnkraftverken Ringhals (till vänster) och Oskarshamn. Foto: TT
Kjell Jansson Foto: Andreas Eklund
Kjell Jansson Foto: Andreas Eklund

Den energipolitik som har presenterats av S och MP riskerar att minska kärnkraftverkens lönsamhet. Det går redan i dag att peka ut de fyra reaktorer som ligger sämst till om nedläggningar blir nödvändiga.

Publicerad

Den nya regeringens energipolitik kan få stora konsekvenser för kärnkraften. Miljöpartiets Åsa Romson, ny miljöminister i Stefan Löfvens regering, menar att höjda avgifter och strängare krav på säkerheten kommer att tvinga fram stängningar av flera kärnkraftverk.

– Det är de äldsta och minsta reaktorerna som ligger sämst till, det tror jag alla håller med om, säger Kjell Jansson, vd för Svensk Energi.

Det betyder att de mest troliga valen är Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2.

Det finns ytterligare två huvudpunkter i överenskommelsen: Vattenfalls analysarbete för nybyggnation av kärnkraftverk avbryts och en blocköverskridande energikommission skapas. Där är avsikten att öka den förnybara elproduktionen med 30 terawattimmar till 2020.

Kraftbranschen är avvaktande i sina kommentarer.

– Vi avvaktar mer detaljerade uppgifter, men vi ser gärna en energikommission för att diskutera hur energisystemet ska se ut i framtiden. Vi är bekymrade över svensk basproduktion, säger Roger Strandahl, kommunikationschef på Eon.

Vattenfall har en längre tid analyserat förutsättningarna för att bygga nya reaktorer, och föreskrifter för den situationen utreds av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Enligt den nya energipolitiken skulle analysen stoppas.

– Just nu vet vi inte hur det påverkar oss, vi får avvakta information och signaler, säger Magnus Kryssare, presssekreterare på Vattenfall.

Förutom Vattenfalls analys-stopp bygger den nya kärnkraftspolitiken på förslag och utredningar som redan är klara.

Ett förslag om höjda avgifter till Kärnavfallsfonden från Strålsäkerhetsmyndigheten finns redan ute på remiss. Där föreslås en höjning från 2,2 öre till 3,8 öre per kilowattimme. Det nya förslaget lämnas till regeringen redan i början av oktober.

Även behovet av oberoende härdkylning utreds av SSM. Det är något som i dag finns hos nybyggda reaktorer, men inte på de svenska. Det kan innebära stora kostnader för uppgraderingar, framför allt på de äldsta verken. Enligt SVT finns ett förslag om att de äldsta reaktorerna ska få billigare, mobila reservkylsystem. Vattenfall säger sig inte känna till något sådant förslag.

Branschexperter ser nedläggningarna som en risk för framför allt toppeffekten i elproduktionen.

– Stänger man de tre minsta verken utan att bygga ut effekten kan man få problem i södra Sverige, till exempel vid en kall vinter, säger Kjell Jansson.

Kärnkraften står för 42 procent av elen

...I RINGHALS

Ringhals 1

Typ: Kokvattenreaktor

Byggstart: 1969

Driftstart: 1976

Nettoeffekt: 865 MW

Leverans 2013: 6 100 GWh

Andel av elproduktionen 2013: 4,0 procent

 

Ringhals 2

Typ: Tryckvattenreaktor

Byggstart: 1970

Driftstart: 1975

Nettoeffekt: 865 MW

Leverans 2013: 6 300 GWh

Andel av elproduktionen 2013: 4,2 procent

 

...I OSKARSHAMN

Oskarshamn 1

Typ: Kokvattenreaktor

Byggstart: 1966

Driftstart: 1972

Nettoeffekt: 494 MW

Leverans 2013: 542 GWh

Andel av elproduktionen 2013: 0,36 procent

 

Oskarshamn 2

Typ: Kokvattenreaktor

Byggstart: 1969

Driftstart: 1974

Nettoeffekt: 625 MW

Leverans 2013: 1 735 GWh

Andel av elproduktionen 2013: 1,2 procent

Sveriges totala elproduktion under 2013 var 149 TWh. Kärnkraften stod för 42 procent, 63,3 TWh. Vindkraftens andel ökade kraftigt på grund av omfattande utbyggnad. Den stod för 9,9 TWh, under 7 procent.