Populärteknik

Svaret om mystiska virveln: Beror på kulvert

Mysteriet med den lilla vattenvirveln i Riddarfjärden i Stockholm har fått sin förklaring. En läsare bidrog med lösningen, som går flera decennier tillbaka i tiden.

Publicerad

Ny Teknik publicerade nyligen en film av virveln. Den ser ut ungefär som när man drar proppen ur handfatet.

Alexander Wahlund, som filmade virveln, skickade över den i ett mejl rubricerat ”Vem drog ur proppen?” Han associerade direkt till Citybanans sänktunnel som har byggts i närheten.

Efter artikeln har många läsare hört av sig. Georg Herlitz har dessutom skickat en egen film av virveln, fångad för ungefär två år sedan.

Många läsare påpekar att virveln har funnits i flera år och att den därför inte kan ha något med tunnelbygget att göra. Det har även Citybanans kommunikationschef sagt.

Några läsare tycker inte heller att virveln är något mysterium utan menar att liknande strömvirvlar är ganska vanliga i älvar och lugnare strömmar.

Konstruktören Håkan Sidh på KFS Anläggningskonstruktörer är den läsare som bidrar med lösningen. Han känner till att det finns en omsättningskulvert som går under vattenytan från Riddarfjärden till Riddarholmskanalen.

Kulverten byggdes på 50- eller 60-talet för att öka omsättningen av vatten i kanalen. Mynningen finns strax utanför Hebbes bro, gångbron som går mellan Gamla Stan och Riddarholmen.

Beskrivningen bekräftas av Trafikverkets Kent Sahlman, som är chef för upprustningsprojektet Getingmidjan.

- Jag har sett virveln när jag har gått förbi och tänkt att det var märkligt. Sedan vet jag ju att kulvertens inlopp ligger där, så jag drog slutsatsen att det hänger ihop, säger han.

Håkan Sidhs personliga teori är att virveln uppstår när vattnet strömmar in i kulvertens södra inlopp i samband med att Mälarens vatten tappas av genom Norrström. Det skulle förklara varför virveln syns ibland, men inte alltid.

- Det låter som en rimlig teori. Strömförhållandena varierar beroende på hur mycket vatten man tappar av från Mälaren. Det skulle mycket väl kunna trigga igång en virvel, säger Kent Sahlman.

Även Slussenprojektet tror på den förklaringen.

- Jag har talat med en gammal medarbetare som säger att fenomenet har varit känt länge. Han håller med om läsarens teori. Det har inte funnits anledning att ytterligare få det verifierat eftersom virveln inte har någon påverkan på något annat, berättar Eva Rosman, kommunikationsansvarig på Slussenprojektet.

Getingmidjan rustad 2021

Projekt Getingmidjan omfattar upprustning av olika delar av järnvägsanläggningen mellan Stockholm Central och Stockholm Södra. Bland annat handlar det om förstärkning av broarnas grundläggning, utbyte av brobanor och reparation av betongkonstruktioner i tunnlarna. Åtgärderna ska förlänga den tekniska livslängden med minst 60 år.

Enligt projektchef Kent Sahlman är arbetet Sveriges mest nödvändiga järnvägsprojekt eftersom störningar på Getingmidjan kan påverka 80 procent av landets tågtrafik.

Under planeringsfasen sysselsatte projektet upp emot 500 ingenjörer i form av konsulter i Polen och Sverige.

Projektet beräknas bli klart 2021 och kosta 3,2 miljarder kronor.