Innovation

Supraledare har för första gången hittats i meteoriter

Foto: James Wampler / Nasa
Foto: James Wampler / Nasa

På senare tid har forskarvärlden hittat en rad överraskande beståndsdelar i meteoriter. Det senaste fyndet är små korn av ett supraledande material i två objekt.

Publicerad

Framsteg inom analysmetoder kastar nytt ljus över gamla meteoriter – och våra långväga gäster har ett mer intressant innehåll än vad man tidigare trott. Först 70 år efter att Wedderburn-meteoriten slog ned i Australien noterade forskare att den bär med sig en tidigare helt okänd mineral. Ett annat exempel från samma kontinent är upptäckten att Murchisonmeteoriten innehåller korn som formades långt innan vårt solsystems föddes. Det äldsta är över sju miljarder år gammalt.

I år presenterades nyheten att forskare tror sig ha hittat utomjordiskt protein inuti en meteorit som slog ned i Algeriet för 30 år sedan. Nu kommer ännu en nyhet. I jakten på spår av supraledare har University of California i San Diego och Brookhaven Laboratory i New York undersökt 15 olika meteoriter. I två av proverna hittade man små korn av supraledande material.

Det ena var järnmeteoriten Mundrabilla, en av världens största meteoriter hittad i Australien 1911. Den andra från Antarktis är en urelit, en ovanlig typ av stenig meteorit. För analysen har forskarna använt mikrovågsspektroskopi samt vibrerande-prov-magnetometer (VSM) och röntgenspektroskopi (EDX).

– Naturligt förekommande supraledande material är ovanliga, men de är särskilt betydelsefulla eftersom de här materialen skulle kunna vara supraledande i en utomjordisk miljö. Mätningarna och analysen identifierade att det sannolikt handlar om en legering av bly, indium och tenn, säger James Wampler på Kaliforniauniversitetets hemsida.

Supraledare har en oändligt stor elektrisk ledningsförmåga och kan inte innehålla något magnetiskt fält i innandömet. Men att hitta dem naturligt förekommande på jorden är inte bara ovanligt – det har endast hänt vid ett tillfälle, då i mineralen kopparindigo. Att de nu dyker upp i två vitt skilda meteoriter tyder dock på att de kanske inte är så ovanliga ute i rymden. Forskarna har publicerat sin studie i Proceedings of the National Academy of Sciences.