Innovation

Superteleskopet söker mystisk materia

Nu börjar världens största teleskop för gammastrålar jakten på universums mörka materia. Fotomontage: F. Acero och H. Gast
Nu börjar världens största teleskop för gammastrålar jakten på universums mörka materia. Fotomontage: F. Acero och H. Gast

Världen största teleskop för gammastrålning börjar nu ta emot data. Att få fram nya kunskaper om universums mystiska mörka materia står på agendan. Svenska forskare deltar i projektet.

Publicerad

På Khomas Highlands i Namibia är nu det nya gammastrålningsteleskopet HESS-II redo att börja ta emot data.

- Datatagningen kommer att hjälpa oss i flera projekt och experiment. Ett experiment som vi deltar i, Fermi-satelliten, har just presenterat intressanta signaler som kan tolkas som att komma från mörk materia. Signalerna är dock svaga och tolkningen är svår, men här bör HESS-II kunna hjälpa, säger Jan Conrad vid Stockholms universitet som leder det svenska deltagande i projektet.

Gammastrålning förekommer bland annat i samband med radioaktivitet men även i kosmisk strålning. För att kunna göra observationer från jorden av den kosmiska gammastrålningen krävs speciella teleskop, så kallade Tjerenkovteleskop. Det nya teleskopet har en betydligt högre känslighet jämfört med föregångaren HESS-I.

Högenergetisk gammastrålning öppnar ett nytt fönster mot de mest energirika objekten i universum. Dit hör områden nära stora svarta hål i avlägsna galaxer. Hålen accelererar partiklar till energier som är en miljon gånger högre än vad kraftfulla acceleratorer på jorden kan åstadkomma. Partiklarna ger i sin tur upphov till gammastrålning som kan ge ledtrådar till fenomen där fysikaliska lagar ställts på sin spets.

-Vi är framförallt intresserade av att påvisa och upptäcka den mörka materians partiklar med hjälp av gammastrålning. Vem vet, kanske ger sig mörka materian till känna just i detta energiområde?

Teleskopet väger 600 ton. Spegeln har en diameter på 28 meter. Sverige har bidragit till konstruktion genom anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. I projektet deltar 170 forskare från 12 länder: Namibia, Sydafrika, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Österrike, Polen, Tjeckien, Sverige, Armenien och Australien.

Mörk materia

Det är endast känt vad cirka 5 procent av universum består av. Resten vet vi helt enkelt inte vad det är. Forskare har kommit så långt som till att veta att cirka tjugotre procent av universum, består av en ny sorts materia. Denna materia har ingen sett och ingen vet vad den består av, så den har fått namnet mörk materia. Mörk materia kan inte observeras direkt eftersom den inte sänder ut mätbara mängder elektromagnetisk strålning.