Innovation

Sugen på att kolonisera Mars? Så här många behöver du ha med dig

Hur många personer behövs det för att kolonisera en planet? Det har en professor räknat ut.

Publicerad

Idén att människan ska bli en multiplanetär art är i högsta grad levande. Men att skapa en bestående bosättning på en annan planet är knappast något enkelt företag. Bristen på en atmosfär med syre, vatten och föda ställer stora krav på kolonisatörerna, om de inte kan förlita sig på påfyllning från hemplaneten.

Nu finns åtminstone ett svar på hur många personer som behöver ingå i gruppen. Professor Jean-Marc Salotti vid Bordeaux Institut National Polytechnique kommer i en vetenskaplig artikel fram till siffran 110 – minst.

Svaret har han fått fram genom att utveckla en matematisk modell och använt planeten Mars som exempel. Grundantagandet är att flödet av resurser från jorden har upphört, av någon anledning.

Delningsfaktorn avgörande

En viktig faktor i beräkningen handlar om något han kallar för delningsfaktorn. Ska en enda person själv skaffa mat, syre och vatten varenda dag så räcker tiden inte till något annat (om ens det). Arbetet behöver därför delas upp på fler, vilket ger möjlighet till specialisering och vidare utveckling av kolonin. Det handlar alltså om en mer grundläggande version av exakt det vi ägnar oss åt här på jorden, i form av samhällsbyggandet.

Delningsfaktorn leder Jean-Marc Salotti vidare till fem överlevnadsområden som alla måste tas hänsyn till i beräkningen: Underhåll av ekosystem (vatten, atmosfär etc.), energi, industri, byggnader och mänskliga faktorer/sociala aktiviteter (skola för barnen, till exempel). Dessa måste vägas in i modellen.

Tiden balanserar ekvationen

Talet 110 är därefter helt enkelt ett resultat av hur mycket tid som behöver finnas tillgängligt för att kolonin ska fungera. Tiden blir ekvationens balanserande faktor.

Författaren påpekar att uträkningen förstås innehåller en rad antaganden och osäkerheter – men tycker ändå att den är användbar.

"Såvitt vi vet är detta trots allt den första kvantitativa bedömningen av det minsta antalet individer som behövs för överlevnad, baserat på tekniska begränsningar", säger han enligt Universe Today.