Miljö

Studie: Mer mikroplast än väntat i vattnet utanför Stockholm

I vatten nära Stockholm är halterna av mikroplast lika höga som nära stadsområden i Kalifornien. Det visar en ny studie.

Publicerad

– Provtagningsstudier har genomförts på många platser i världen. Men det finns nästan inga studier som rapporterar plastföroreningar i Östersjön. Vi var förvånade över att hitta lika mycket mikroplast runt Stockholm som i Kalifornien, säger Berit Gewert, doktorand vid Stockholms universitet och huvudförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Plastproduktionen världen över har ökat med 60 gånger sedan 1950-talet. Numera finns plastskräp överallt i vattenmiljön.

De största källorna till plast är bland annat soptippar, avloppsreningsverk och fartyg.

Den vanligaste definitionen på mikroplast är plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter i diameter. De kan bildas när större plastrester sönderdelas.

– Plastföroreningar i hav identifierades nyligen som ett globalt hot eftersom föroreningarna sprids med havsströmmar och påverkar världshaven globalt. Det är också en utveckling som inte går att vända, säger Berit Gewert.

Stockholmsstudien baseras på plastskräp som har samlats från Stockholms skärgård med hjälp av en manta-trål, det vill säga ett nät som bogseras bakom ett fartyg och samlar prover från vattenytan. Vattenprover har också samlats mellan Gotland och Stockholm av äventyrarna Oskar Kihlborg och Göran Kjellkvist på paddelbrädor.

Forskarna identifierade mikroplast i vattenproverna med hjälp av avancerad mikroskopi. Kemiska analyser visade att polypropen och polyeten, som finns i förpackningsmaterial och tampar, var de vanligaste polymererna i partiklarna.

– I områden med hög fritidsbåtstrafik hittade vi höga koncentrationer, men de är fortfarande lägre än de som hittades nära Stockholm. Ju närmare hamnen desto högre koncentrationer av mikroplast i proverna, vilket indikerar att båtliv bidrar till mikroplast i Östersjön, säger Berit Gewert.

Förekomsten av mikroplast var nästan tio gånger större nära Stockholm än i områden längre ut till havs. Intill Stockholm hittades 420 000 plastpartiklar per kvadratkilometer, medan siffran var 47 000 längre ut till havs.

Förutom båtliv och förpackningsmaterial kan syntetiska kläder och kosmetika med plastkulor också bidra till mikroplastförorening i Östersjön. Men mikroplast från kosmetika finns inte med i resultatet av den här studien eftersom partiklarnas diameter är för liten för att fastna i trålen.

Studien har nyligen publicerats i tidskriften Marine Pollution Bulletin.

– För tillfället vet vi inte vad dessa koncentrationer av mikroplast betyder för Östersjön. Därför behövs fler studier för att bedöma de faror som mikroplast kan medföra för miljön, särskilt vid de halter som vi hittar i dag, säger Berit Gewert.