Populärteknik

Studie: Fler beboliga planeter med hav än man tidigare trott

Studie hävdar att det finns fler beboliga planeter än man tidigare trott. Foto: NASA’s Goddard Space Flight Center
Studie hävdar att det finns fler beboliga planeter än man tidigare trott. Foto: NASA’s Goddard Space Flight Center

Enligt en ny studie av röda dvärgstjärnor är andelen beboeliga planeter med havsvatten långt vanligare än tidigare uppskattningar.

Publicerad

Uppdaterad

Röda dvärgstjärnor har som mest omkring hälften av solens massa, men de är av stort intresse i jakten på jordlika planeter. Vid en ny undersökning av M-dvärgar upptäckte forskarna långt fler exoplaneter med en liknande solinstrålning som jorden än vad man funnit tidigare.

En del av dem kan förväntas vara stenplaneter med potential för flytande vatten – men tidigare modeller har gjort gällande att huvuddelen i den beboeliga zonen antingen har för mycket vatten eller inget alls.

Beboeliga planeter ansågs med andra ord vara mycket ovanliga, men nu ställs den bilden på ända av en simulering utförd vid University of Tokyo. Den gör gällande att det finns långt fler stenplaneter med havsvatten i "rätt mängd" än vad man tidigare trott. Det skriver Earth.com.

Forskarnas slutsats är att 5-10 procent av planeterna med en storlek över 1,3 jordradie, som kretsar kring M-dvärgar från 0,6 till 0,25 solmassor, har de rätta vattenmängderna för att potentiellt vara beboeliga. Det skriver forskarna i den vetenskapliga tidskriften Nature Astronomy.

I sin modell utgår forskarna från berikning av vatten genom reaktioner där vätet i den unga planetens atmosfär oxideras av ännu ej stelnad magma samt infallande stenmaterial utifrån.