Digitalisering

Strömhopp från säkerhetsnämnden

Anders Eriksson
Anders Eriksson

Efter mindre än två års arbete spricker säkerhets- och integritetsnämnden med en ljudlig knall. Ordföranden, vice ordföranden och kanslichefen lämnar omedelbart sina uppdrag. Enligt regeringen ligger samarbetssvårigheter bakom beslutet. Trion vill själv inte prata om saken.

Publicerad

– Jag har lämnat en redogörelse för mina skäl till regeringen. Utöver det vill jag inte kommentera, säger nämndens ordförande Anders Eriksson.

Men ni är tre de tre ledande personerna i säkerhets- och integritetsnämnden som avgår. Ert arbete var att skydda medborgarnas säkerhet och integritet gentemot de brottsbekämpande myndigheterna, inte minst Säpo. Anser du inte att det är din skyldighet mot medborgarna att redogöra för vad som fått dig att lämna uppdraget?

– Min uppdragsgivare här har varit regeringen, och där har jag fullgjort min skyldighet, säger Anders Eriksson, som tillsammans med vice ordföranden Göran Håkansson och kanslichefen Joel Brorsson igår begärde att få bli entledigade från sina uppdrag. Vid dagens regeringssammanträde beviljades ansökan, samtidigt som efterträdare utsågs.

Enlig justitieminister Beatrice Ask är det samarbetssvårigheter som ligger bakom avgångarna.

– Samarbetet inom nämnden har inte fungerat. Det har bland annat att göra med att ledningsansvaret har varit delat mellan nämnden och kansliet. Vi ska se över det och ändra instruktionerna till nämnden så inte såna problem uppstår i framtiden.

Den tidigare Säpochefen Anders Eriksson har även varit regeringens utredare om polis och signalspaning. När utredningens betänkande presenterades i somras riktades kritik från flera håll mot Anders Eriksson, som ansågs ha gått långt utöver sitt utredningsdirektiv. Främst gällde missnöjet att han föreslog att Säpo och Rikskrim skulle få egen befogenhet att signalspana, det vill säga beställa signalspaning från FRA.

Enligt vad Ny Teknik erfar skapade utredningsförslaget sprickor såväl inom säkerhets- och integritetsnämnden som i förhållandet till regeringen. Det har i sin tur bidragit till att samarbetet kärvat.

Rykten gör också gällande att det råder olika uppfattningar om hur själva tillsynen och granskningen av polis och åklagare ska gå till.

Att avgångarna handlar om samarbetsproblem antyds även i vice ordföranden Göran Håkanssons kortfattade motivering:

– Det har uppstått en situation när det gäller ledningen av nämnden som har gjort att jag inte längre kan stå till förfogande.

Kanslichefen Joel Brorsson säger så här:

– Jag har jobbat länge med Anders Eriksson, när han nu väljer att sluta är det naturligt att jag följer med.

Anders Eriksson själv menar att varken arbetet i nämnden som sådant som hans arbete i polis och signalspaningsutredningen har något samband med hans beslut att avgå.

Själva arbetet i säkerhets- och integritetsnämnden har fungerat klanderfritt, säger Beatrice Ask:

– Den har skött sitt uppdrag på det sätt som vi bett om. Men när samarbetet inte fungerar måste vi respektera människors önskan att lämna sitt uppdrag. Och det här fallet har ingenting med vare sig regeringen eller politiken att göra.

Till tf ordförande i säkerhets- och integritetsnämnden från och med fredag den 13 november har regeringen utsett hovrättsrådet Cecilia Renfors, tf vice ordförande blir s-riksdagsledamoten Susanne Eberstein och tf kanslichef blir juristen Eva Melander Tell.