Digitalisering

Strid om ny datalagringsutredning

Lagen som tvingar tele- och bredbandsoperatörerna att spara kundernas trafikuppgifter i ett halvår är bra och ska finnas kvar, konstaterar regeringens utredare.

Publicerad

Operatörerna är upprörda och anser att de viktiga integritetsfrågorna viftas bort.

– Den nuvarande lagen fungerar väl, sade regeringens enmansutredare Sten Heckscher när han överlämnade sitt betänkande, Datalagring och integritet, till inrikesminister Anders Ygeman och påpekade att hans utredning bara föreslår marginella förändringar.

Att de europeiska operatörerna tvingas lagra kundernas trafikuppgifter i brottsbekämpande syfte har varit omstritt i flera år. Det kom ändå som en stor överraskning när EU-domstolen för ett år sedan kom fram till datalagringsdirektivet gjorde för stort intrång i medborgarna integritet och därför förklarade direktivet ogiltigt.

Det fick till resultat att de svenske operatörerna omedelbart slutade lagra trafikuppgifter. Det ändrades när samme Sten Heckscher på alliansregeringens uppdrag gjorde en analys som kom fram till att den svenska lagstiftningen var annorlunda och därför inte stred mot EU-rätten. Några operatörer började lagra igen och de som vägrade hotades med vite på flera miljoner.

Slutsatsen i Heckschers nya utredning är att de svenska reglerna uppfyller kravet på skydd av medborgarnas integritet och att trafikuppgifterna är nödvändiga för polis och åklagare. Operatörerna är dock upprörda.

– Vi är mycket kritiska till att den här utredningens slutsatser som så lättvindigt viftar bort integritetsfrågan som vi vet är mycket viktig för många av våra kunder. Sverige står i dagsläget inom EU i princip ensamt i sin hållning att datalagring kan fortgå på samma vis som tidigare, trots att EU-direktivet förklarats ogiltigt, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige.

Hans bolag är ett av de som vänt sig till domstol för att få EU-domstolen att göra en särskild prövning om den svenska lagen om elektronisk kommunikation bryter mot EU-rätten. Heckscher vill dock inte invänta en sådan prövning.

– Då kan man vänta länge. Vi vet heller inte om EU-domstolen kommer att göra en prövning, säger han.

Få de senaste tekniknyheterna direkt till din mejl – prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev här!