Opinion

Storbolagen: ”Ge krisstöd till startups – rädda svensk innovationskraft”

Att lämna den svenska startupscenen åt sitt öde kan få dramatiska konsekvenser och långsiktigt hota Sveriges topposition som innovationsland, skriver forskningschefer och teknikchefer på Ericsson, Volvo Cars, Scania, Saab och en lång rad andra stora svenska industriaktörer.

Svensk industri är inte bara bra utan bäst på att ta till sig teknisk innovation. I World Economic Forums rapport Readiness for the future of production från 2018 toppar Sverige rankningen Firm-level technology absorption bland hundra analyserade länder.

Det finns många skäl till att svensk industri står sig väl internationellt. Svensk akademi håller god kvalitet och det finns en tradition av att samverka med privat sektor. Det finns ett väl fungerande system för stöd av innovation och nyföretagande via framsynta myndigheter som Vinnova och oberoende forskningsfinansiärer som SSF.

Vi har statliga aktörer som Rise med ett tydligt uppdrag att värna om Sveriges industriella utveckling och konkurrenskraft. Allt detta bidrar till det industriella klimatet och är en stark attraktionskraft för internationella topptalanger och entreprenörer.

Ett flertal av dessa aktörer har, tillsammans med svensk industri överlag, fått statligt stöd i sin hantering av covid 19-krisen. Det har dock inte den undervegetation av startups och scaleups som stärker industrin på en hel rad sätt; genom affärer, både via produkter och förvärv, genom samarbeten, till exempel i trepartssamverkan med akademin, genom skapande av nya och värdefulla immateriella tillgångar, och genom personalmobilitet.

Uppstartsföretag är en viktig del i de ekosystem som krävs för en stark och innovativ industri. Dagens läge innebär en stor och påtaglig risk att många strategiskt viktiga innovationsföretag, startups och scaleups antingen dör eller lämnar landet.

OECD beskriver i sin nya rapport Start-ups vs. covid-19 hur startups spelar en nyckelroll i OECD:s ekonomier avseende arbetstillfällen, innovation och långsiktigt hållbar tillväxt och efterfrågar ett kraftfullt offentligt ingripande för att inte förlora en hel generation av nya företag.

Man konstaterar också att den digitala chockvåg som har gått genom världen på grund av karantän- eller sociala distanseringsregler kan, rätt hanterad, vara en enorm möjlighet för många av dem. En lång rad av dagens stora namn som till exempel Dropbox, Uber och Groupon bildades faktiskt i samband med den stora finanskrisen för tio år sen. Det är bland Sveriges startups vi finner många av framtidens stora arbetsgivare.

I dagsläget har många länders regeringar tagit till sig dessa rekommendationer som bekräftar vikten av ett komplett, aktivt och fungerande tekniskt innovationsamhälle för välstånd och utveckling och satt in stödåtgärder.

För Sveriges del har under den de gångna veckorna ett flertal förslag på konkreta åtgärder för stöd av startupscenen formulerats av olika organisationer.

Sveriges regering bör skyndsamt inrätta ett program för att stötta landets startups med utgångspunkt i dessa.

För Industriforskningsforum:

Björn Lundqvist, vd, Sigma Connectivity

Christina Claeson-Jonsson, forsknings- och innovationschef, koncernen, NCC

Daniel Eklund, teknisk direktör, Boliden Mines

John Rune Nielsen, forsknings- och affärsutvecklingsdirektör, Rise

Karl Bergman, forskningschef, Vattenfall

Lars Hultman, vd, Stiftelsen för Strategisk Forskning

Magnus Frodigh, global forskningschef, Ericsson

Mats Moberg, senior vice president forskning och utveckling, Volvo Cars

Mats Nordlund, forsknings- och innovationschef, Zenuity

Mikael Dahlgren, forskningschef Sverige, ABB

Mats Lundbäck, global Innovationschef, Telia Company

Ola Boström, global forskningschef, Veoneer

Peter Johansson, biträdande näringspolitisk chef, Teknikföretagen

Peter Sigenstam, chef Strategi & Affärsutveckling, E.ON Energidistribution AB

Petter Bedoire, CTO, Saab

Teemu Salmi, CIO och digitaliseringschef, Stora Enso

Tony Sandberg, forsknings- och innovationschef, Scania CV AB

Industriforskningsforum bildades 2015 och är en fristående sammanslutning av forsknings- och innovationschefer från svensk industri, industriutvecklingsaktörer och oberoende forskningsfinansiärer.