Samhälle

Stor enighet om att utbilda fler ingenjörer

Biblioteket på KTH i Stockholm.Foto: DPA / IBL Bildbyrå
Biblioteket på KTH i Stockholm.Foto: DPA / IBL Bildbyrå

VALET 2018. För att lösa ingenjörsbristen behövs fler utbildningsplatser, tycker flera riksdagspartier. Fackförbundet Sveriges Ingenjörer ser i stället ett behov av tidigare insatser.

Publicerad

Finns det en ingenjörsbrist? Aktörerna i branschen har olika åsikter om den frågan.

Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Svenska Teknik- och Designföretagens beräkningar saknas 7 000 ingenjörer. Samtidigt fortsätter efterfrågan att växa, enligt organisationen. Därför behöver antalet utbildningsplatser vid landets ingenjörsutbildningar bli fler, menar man.

Men fackförbundet Sveriges Ingenjörer tycker inte att fler utbildningsplatser löser det verkliga problemet. I dag är det bara omkring hälften av alla studenter som påbörjar en ingenjörsutbildning som går klart den.

– Vi ser att en hel del avhopp beror på att studenterna inte känner att de klarar utbildningen, att de tycker att den är för svår. Därför blir det konstigt att utöka antalet utbildningsplatser, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande.

Vill satsa mer på grundskolan och gymnasiet

Sveriges Ingenjörer vill i stället att mer krut läggs på grundskolan och gymnasiet, för att öka intresset för matte och naturämnena och för att höja kunskapsnivån så att fler studenter klarar hela vägen fram till en ingenjörsexamen.

Inför valet 2014 svarade samtliga riksdagspartier ja på frågan om antalet platser vid landets ingenjörsutbildningar skulle utökas. Därefter har regeringen också meddelat en satsning på 1 600 nya utbildningsplatser för ingenjörer till år 2023. Inför årets val svarar alla utom KD och SD ja.

Satsningen på 1 600 nya platser behöver infrias, svarar de rödgröna riksdagspartierna. C och L ser fler utbildningsplatser som ett möjligt alternativ, men att säkra utbildningarnas kvalitet är viktigare.

Sverigedemokraterna svarar att utbildningskvaliteten är det viktigaste, och att antalet platser ska styras av efterfrågan från arbetsmarknad och sökande.

Ska antalet högskoleplatser på landets ingenjörsutbildningar utökas?

Partiernas egna svar.

V: Ja. Vi har tillsammans med regeringen gjort stora satsningar för att bygga ut samhällsviktiga utbildningar, däribland ingenjörsutbildningen, som sträcker sig fram till 2023. Utöver detta föreslår vi i dagsläget inga ytterligare satsningar.

S: Ja. Vi bygger just nu ut ingenjörsutbildningarna med 1 600 platser till 2020. En satsning som tyvärr flera av de borgerliga partierna slopat i sina budgetmotioner. Vi vill att den fortsätter.

MP: Ja. Ingenjörsbristen är stor och behöver bemötas på flera sätt. Miljöpartiet har i regering avsatt 20 miljoner kronor för att finansiera 200 fler utbildningsplatser på ingenjörsutbildningarna. Fullt utbyggd blir satsningen 2023 med totalt 1600 fler utbildningsplatser. Men vi behöver också säkerställa att fler slutför sin utbildning. I regeringens nya ramverk för tillträde till högskolan förtydligas att lärosäten ska kunna anta en mindre andel än en tredjedel på högskoleprovet till utbildningar där det råder låg konkurrens om platserna, och för vilka högskoleprovet har en dålig prognostiserande förmåga, för att på så sätt att förbättra genomströmningen. Ingenjörsutbildningar är ett exempel på utbildning där detta är relevant.

Det också viktigt att vi låter utbildningssystemet ha öppna dörrar så den som läst med yrkesinriktning på gymnasiet senare kan läsa vidare till ingenjör direkt vid examen eller efter några år i yrket. Vi har också ingenjörer i Sverige som har en utländsk examen och därmed svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Den kompetensen bör vi inte missa att ta tillvara.

C: Ja. Långsiktigt behövs fler platser på ingenjörsutbildningarna. På kort sikt är det viktigaste att stärka kvaliteten i utbildningen och se till så att resurstilldelningen fungerar på ett tillfredställande sätt. Vi vill att den högre utbildningen bättre möter efterfrågan på arbetsmarknaden för att företag ska kunna växa och utvecklas. Bättre information till blivande studenter, fungerande intag och åtgärder för att fylla utbildningarna och locka fler att gå basår är också viktiga delar. När vi satt i Alliansregeringen gjordes särskilda satsningar på att kraftigt öka antalet utbildningsplatser på viktiga bristområden, däribland ingenjörsprogrammen.

L: Ja. Men endast om kvaliteten på utbildningen kan garanteras.

KD: Avstår. Det är inget vi har föreslagit.

M: Ja. Vi vill även utöka antalet platser på det tekniska basåret med 1000 platser.

SD: Avstår. Det ska styras av efterfrågan, både vad gäller söktryck och arbetsmarknad, vilket lär ge olika resultat för olika utbildningar. Sverigedemokraternas primära fokus är dock utbildningarnas kvalitet.