Digitalisering

Statlig 112-myndighet bör ta över larmtjänsten

Ansvaret för larmtjänsten bör ligga hos en statlig myndighet och bygga på en ny teknisk plattform, menar utredare i dag.

Publicerad

Antalet larmnummer ökar, nya privata aktörer kliver in och tar över uppdrag inom larmtjänstens område, samtidigt som många inblandade aktörer använder sig av olika tekniska sambands- och kommunikationssystem.

För att komma till rätta med splittringen och säkerställa att enskilda verkligen får hjälp i en nödsituation föreslår Marie Hafström, tidigare generaldirektör i försvarsmyndigheten, i dag att staten ska ta ett ökat ansvar och skapa en ny statlig 112-myndighet. Syftet är att skapa en stabil verksamhet som inte grundar sig på kortsiktiga, kommersiella villkor.

Dagens modell med ett offentligägt bolag, SOS Alarm, i spetsen för nödberedskapen brister, konstaterar hon.

Anslutningen till SOS Alarm är frivillig och fler och fler kommuner väljer nu att upphandla tjänsten av privata aktörer. Exempelvis uppges bolaget Medhelp ta över SoS Alarms uppgifter i Stockholmsområdet i november.

Enlig utredaren sätter de nya aktörerna upp egna larmcentraler, som enligt utredningen, inte delar med sig av information kring olyckor och räddningsresurser.

Dessutom har flera av de statliga myndigheter - polis och sjöräddningen exempelvis - egna ledningscentraler, som inte är tekniskt samordnade med SOS Alarm. I stället präglas verksamheten av en mängd olika kommunikations- och informationssystem.

Utredaren föreslår, i samråd med Myndigheten för samhällskydd och beredskap, att en ny teknisk plattform tas fram för att hantera larmen och information om dessa - i likhet med Kustbevakningens Sjöbasis, som bygger på flera olika informationsdatabaser. Den ska kunna ge en gemensam lägebild till alla berörda myndigheter och aktörer.

Utredaren vill också att alla ska kunna ringa 112-numret för att få akut hjälp och vill skärpa kravet på mobiltäckning. Vid driftsstörningar kan i dagsläget 2 000 abonnenter vara utan täckning i 24 timmar innan bristen på täckning blir känd.

Antalet larmcentraler föreslås bli färre - men större och mer robusta. De ska bedrivas i nära samarbete andra statliga myndigheter som har räddningsuppdrag.

Den nya 112-myndigheten föreslås dra i gång 2015.