Miljö

Stålets utsläpp ska bli ny råvara

De som står bakom koldioxidforskningen på Luleå tekniska universitet är professor Paul Christakopoulos, projektledaren Magnus Sjöblom och professor Ulrika Rova. Foto: Luleå tekniska universitet
De som står bakom koldioxidforskningen på Luleå tekniska universitet är professor Paul Christakopoulos, projektledaren Magnus Sjöblom och professor Ulrika Rova. Foto: Luleå tekniska universitet
Magnus Sjöblom.
Magnus Sjöblom.
De här små reaktorerna kommer att användas för att omvandla koldioxid till myrsyra. Foto: Katarina Karlsson
De här små reaktorerna kommer att användas för att omvandla koldioxid till myrsyra. Foto: Katarina Karlsson

Med en ny metod kan koldioxid från SSAB:s stålverk i Luleå omvandlas till nyttiga ämnen, till exempel myrsyra. Metoden testas nu av forskare vid Luleå tekniska universitet.

Publicerad

Järn- och ståltillverkningen är den industri som släpper ut mest växthusgaser i Sverige. Stora mängder koldioxid bildas i masugnarna och följer med rökgaserna ut i atmosfären.

För att minska utsläppen har stålindustrin sneglat på så kallad CCS, avskiljning och lagring av koldioxid, som innebär att koldioxid pumpas ner och lagras i berggrunden.

Nu vill forskare vid Luleå tekniska universitet ta ett steg till. De ska testa en metod för att avskilja koldioxid från stålverkens rökgaser med hjälp av ett enzym och sedan omvandla koldioxiden till myrsyra med hjälp av elektricitet.

Läs mer:

– De olika delstegen är ganska nya men har redan testats av andra. Den stora grejen är att vi ska sätta ihop delstegen till en enhetlig process för produktion av myrsyra, berättar Magnus Sjöblom, forskare inom biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

Myrsyra är ett ämne som är användbart inom industrin, till exempel för att det kan omvandlas till metanol eller användas vid tillverkning av plast.

– Men det som kanske är allra viktigast är att myrsyra är en möjlig bärare för lagring och transport av vätgas, säger Magnus Sjöblom.

Metoden som testas vid universitetet kan även användas för att framställa andra ämnen.

– Vi har redan tillverkat ättiksyra med hjälp av koldioxid, elektricitet och en typ av bakterier. Även etanol och butanol hoppas vi kunna producera på det här sättet, säger Magnus Sjöblom.

Luleåforskarna har vidareutvecklat metoden genom att använda en muterad form av enzymet karbanhydras för att avskilja koldioxid från rökgaserna. Genom mutationen blir enzymet mer tåligt för de höga temperaturer som krävs vid processen.

Läs mer:

I metodens första steg bildas bikarbonat av koldioxid och karbanhydras. I nästa steg omvandlas bikarbonatet med hjälp av enzymet formatdehydrogenas och elektricitet till myrsyra.

– Genom att använda elektricitet ökar effektiviteten i processen, säger Magnus Sjöblom.

Metoden testas nu i en pilotanläggning på Luleå tekniska universitet. För att ha kontroll på experimenten används än så länge en förenklad kopia av rökgaserna som släpps ut från SSAB:s stålverk i Luleå. Planen är att riktig rökgas från stålverket ska börja användas inom ett par månader.

I dagsläget bedömer forskarna att metoden ska kunna ge både en miljömässig och ekonomisk vinst. Om processen visar sig fungera, vilket borde stå klart under 2017 eller 2018, är förhoppningen att den kan användas storskaligt inom stålindustrin i framtiden.

– Det är vad man önskar. Projektet ska försöka identifiera om det finns ekonomiska eller miljömässiga begränsningar för det, säger Magnus Sjöblom.

Luleåforskarna samarbetar i projektet med SSAB och etanolproducenten Sekab E-Technology, som också är en stor utsläppare av koldioxid.