Miljö

SSAB är börsens största klimatbov

Det är stora skillnader i hur mycket koldioxid olika branschers företag släpper ut. Men det finns även stora skillnader mellan bolag inom samma bransch, skriver Dagens industri.

Publicerad

På Stockholmsbörsen är stålbolaget SSAB den värsta klimatboven, följt av skogsindustrikoncernen Stora Enso och flygbolaget SAS, visar en sammanställning gjord av konsultbolaget South Pole Group som tidningen tagit del av.

– Sådana här jämförelser är en bra start, även om de inte berättar allt om bolagens klimatpåverkan, säger Fredrik Fogde, forskningschef på South Pole Group, till tidningen.

Han har gjort en hypotetisk investering i de 250 största bolagen på Stockholmsbörsen, fördelad utifrån bolagens marknadsvärde, och tittat på hur mycket utsläpp investeringen ger.

Läs mer:

Företagens bransch påverkar utsläppen mer än bolagets storlek och de största utsläppen finns hos företag i stål-, verkstads-, gruv-, olje- och läkemedelsbranschen.

Atlas Copco är ett verkstadsbolag som utmärker sig positivt. En investering i bolaget ger en tiondel så stort utsläpp jämfört med en investering i industrijätten ABB.

Utsläppsstatistiken är från 2015 och gäller bolagens hela globala verksamhet. Utsläpp från bolagens produkter räknas inte in i statistiken.