Digitalisering

Spotify slår förväntningarna – och gör brakförlust

Nu kommer Spotify, med vd Daniel Ek, med sin rapport för årets andra kvartal. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT
Nu kommer Spotify, med vd Daniel Ek, med sin rapport för årets andra kvartal. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT

Den Stockholmsbaserade strömningstjänsten Spotify Technology klår förväntningarna när det gäller användartillväxten i andra kvartalet. Omsättningen blev också högre än väntat, medan förlusten blev oväntat stor.

Publicerad

Det blev drygt två miljarder kronor – 194 miljoner euro – i rörelseförlust på sista raden i Spotifys delårsrapport för andra kvartalet. Det står i skarp kontrast till vinsten på 12 miljoner euro under motsvarande kvartal i fjol.

Resultatförsämring var väntad. Men inte så mycket. Analytiker i snitt räknat med en förlust på 153,4 miljoner euro, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Slog förväntningarna

Fast det kanske viktigaste måttet för tillväxtbolaget – en världsledande aktör inom streaming av musik och poddar – är antalet månatliga användare. Och där slog Spotify både de egna och marknadens förväntningar med råge.

Antalet månatliga användare lyfte till 433 miljoner, varav 188 miljoner så kallade premiumabonnenter, enligt Spotifys kvartalsrapport. Analytiker hade i snitt räknat med en ökning till 429 miljoner och 187 miljoner premiumabonnenter.

"Nettotillskottet på 19 miljoner är det största hittills under ett andra kvartal", skriver Spotify i rapporten om användartillväxten.

Och när det gäller premiumabonnenter ökade antalet med 14 procent i årstakt.

Fast i nettoberäkningen vad gäller användartillskottet effekterna av Spotifys exit från den ryska marknaden i april och de tekniska problem bolaget hade i mars.

Lyft för annonsintäkter

Spotifys omsättning under andra kvartalet lyfte till 2,9 miljarder euro, mot 2,3 miljarder under motsvarande kvartal i fjol och en snittprognos bland analytiker på 2,8 miljarder.

Det var i första hand ett lyft för annonsintäkterna som låg bakom den ökade omsättningen, enligt kvartalsrapporten, med en tillväxt i årstakt på 31 procent till 360 miljoner euro. Annonsintäkternas andel av de totala intäkterna har därmed ökat till en rekordnivå på 13 procent under andra kvartalet.

Bruttomarginalen pressas dock mer än vad Spotify själva räknat med, ned till 24,6 procent, mot företages prognos på 25,2 procent.

Den oväntat stora förlusten härrör bland annat från engångsposter, men även högre personalkostnader till följd av ett ökat antal anställda och högre annonskostnader kopplade till kampanjer för tillväxt.

Totalt ökade rörelsekostnaderna med 38 procent i årstakt, eller 28 procent rensat för valutaeffekter.

Spotify meddelade så sent som i juni att tillväxttakten vad gäller personal ska ned med 25 procent under hösten samtidigt som marknadsföringsaktiviteter ska ses över.