Digitalisering

Spel för hälsan – en växande trend

Datorspel som används för andra syften än underhållning har funnits länge. Intresset ökar nu för spel som kan förbättra din hälsa.

Publicerad

Det svenska datorspelsföretaget Paradox Interactive utvecklar historiska strategispel. Sedan något år tillbaka erbjuder företaget sina spel gratis till skolor som vill använda dem i sin undervisning. Hittills har spel delats ut till ett 20-tal skolor.

– Vi är ganska nischade, det är bara trevligt för oss att få ut vårt namn. Och kan vi hjälpa till att få ungdomar intresserade av historia är det bara positivt, säger Linda Kiby, producent på Paradox Interactive.

Fenomenet att använda datorspel för andra syften än underhållning kallas för ”serious games”, seriösa spel. Både militären och skolan har länge utnyttjat dem för tränings- och undervisningsändamål. Nu ökar intresset för hälsofrämjande spel.

– Många inom rehabvärlden vill försöka utnyttja spel för att få patienter att rehabiliteringsträna, säger Per Backlund, universitetslektor på Högskolan i Skövde.

Han framhåller framför allt spelens förmåga att höja patienternas motivation till träning, genom att guldstjärnor eller poäng delas ut.

Det har även Region Skåne tagit fasta på. Där används tv- och datorspel i träningssyfte för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Tv-spel, främst Xbox Kinect och Nintendo Wii, som uppmuntrar till fysisk rörelse, finns numera på barn- och ungdomshabiliteringens alla enheter.

– Den största vinsten är att du tränar utan att du vet om att du tränar. Samtidigt får du andra vinster, till exempel en social vinst om du tränar med andra, säger Anders Petersson, fritidskonsulent på barn- och ungdomshabiliteringen.

Per Backlund är övertygad om att de seriösa spelen är här för att stanna, men tror att de behöver övervinna flera problem, bland annat att hantera pedagogiken kring spelen i skolan.

– För läraren är det viktigt att eleverna lär sig det som står i läroplanen, det är jättesvårt att kontrollera i ett spel, säger han.

Datorspel till mer än bara underhållning

Försvarshögskolan

Försvarshögskolan använder i dagsläget två egenutvecklade datorspel för att träna taktik och strategi: Simple Surface Warfare Model, ett marint spel för sjökrig, och Master of Air Operation, ett luftkrigsspel.

Båda spelen kan spelas en person mot en annan, men oftast är det två staber som kämpar mot varandra.

Försvarshögskolan har valt att utveckla egna spel bland annat för att de ska hålla en hög grad av realism. Till exempel ska ett fartyg i datorspelet ha samma egenskaper som de fartyg som flottan använder i verkligheten.

Elviraprojektet

Högskolan i Skövde har medverkat i ett projekt där en spelkonsol med handtag utvecklades för strokepatienter med funktionsnedsättning i en arm. Fem patienter fick testa konsolen, som var laddad med 15 olika spel, i sitt hem. De flesta av spelen var inspirerade av gamla klassiker som Break­out och Snake. Alla var anpassade för att patienten skulle träna armen med nedsättning något mer än den andra.

Nivinavi

Lunds universitet har medverkat i utvecklingen av mobilspelet Nivinavi, som ska hjälpa synskadade barn med navigationsträning. En bonde har blivit av med sina djur och det gäller för barnet att hitta djuren innan den elaka professorn gör det. Med mobilen i handen ska barnet gå runt i verkligheten och om ett virtuellt djur finns i närheten gör telefonen ett djurljud. Ju närmare djuret är, desto högre låter telefonen.

Nivinavi är tänkt som ett motivationsspel för att barnen ska komma ut och utforska nya platser, enligt Per-Olof Hedvall på Lunds universitet.