Samhälle

SOS Alarm kräver lagändring för effektiva nöd-sms

SOS Alarm har möjlighet att skicka sms till mobilabonemang som är registrerade på adresser i ett område där en olycka inträffat. Detta skedde i samband med branden på konsthögskolan i Stockholm i veckan. Foto: Peter Ottsjö
SOS Alarm har möjlighet att skicka sms till mobilabonemang som är registrerade på adresser i ett område där en olycka inträffat. Detta skedde i samband med branden på konsthögskolan i Stockholm i veckan. Foto: Peter Ottsjö

SOS Alarm har den teknik som krävs för att via sms larma rätt personer på rätt plats. Men lagen förbjuder dem att göra så. ”Vi arbetar intensivt för att anpassa lagstiftningen, säger Helena Söderblom, presschef vid SOS Alarm".

Publicerad

Sedan ett drygt år kan SOS Alarm i krissituationer skicka sms via tjänsten Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). På så sätt kan de nå ut till de mobilabonnenter som har sin adress i samma område som olyckan eller katastrofen sker. Samtidigt kan de idag inte larma de människor som inte bor i området. Har de sitt abonnemang knutet till en annan ort får de inget sms.

Läs mer:

I grund och botten är det en fråga om integritet och reglerat i lagen om elektronisk kommunikation: det är inte tillåtet att positionsbestämma en mobiltelefon. Men SOS Alarm ska skicka VMA när det är, enligt direktivet, ”fara för liv och hälsa”. Detta skedde i veckan när en eldsvåda bröt ut i en byggnad som tillhör Kungliga konsthögskolan i Stockholm. De meddelandena skickades enbart till abonnemang registrerade i det aktuella området. Så som lagen ser ut nu har alltså integritet till synes förtur gentemot liv och hälsa.

– Sms är ett mycket viktigt komplement till information via tv och radio. Men på grund av stelhet i lagen kan vi bara skicka till fasta telefoner och mobiltelefoner som är knutna till en adress i området. Vi vill därför ha en lagändring som gör att vi kan nå fler, även de som tillfälligt befinner sig i det aktuella geografiska området, säger Maria Khorsand, vd på SOS Alarm.

SOS Alarm har velat ändra på lagstiftningen sedan tre år tillbaka, med tilltagande frustration. I det delbetänkande som lämnades till regeringen 2014 påpekade SOS Alarm att de redan hade en teknisk lösning på plats, samt ett konkret förslag för att inte kränka den enskildes integritet. Enligt förslaget vill man – med hjälp av de svenska mobiloperatörerna och nätägarna Telia, Telenor, Tele 2 och 3 – ge en särskild server information om vilken cell en mobiltelefon senast var påslagen i. Servern ska stå hos mobiloperatörerna. ”Någon positionering av mobilterminalen (mobiltelefonen, reds. anm.) inom den aktuella cellen sker inte. Uppgifterna uppdateras kontinuerligt i servern och information äldre än åtta timmar betraktas som inaktuell och raderas.”

– Vi vill att en sådan server tillfälligt får information om var mobiler befinner sig, men den informationen kommer ju aldrig att presenteras för mig, säger Fredrik Sjöberg som är krisberedskapssamordnare på SOS Alarm.

Den typen av sms-lösning kan komma att bli viktigare framöver, med tanke på att yngre generationer i allt större utsträckning inhämtar information från just mobilen. Enligt rapporten Kriskommunikation i det digitala medielandskapet – gjord på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – tenderar våra medieval i ”extraordinära” situationer styras av de medier vi använder till vardags.

Men Fredrik Persson, pressekreterare åt inrikesminister Anders Ygeman på justitiedepartementet, kan inte ge några besked om när lagen kan komma att ändras, eller varför det dröjer.

– Det pågår en beredning just nu. Den ska sedan på lagrådsremiss.

Hur lång tid kommer det att ta?

– Det vet jag inte.