Miljö

Sommarens torka slog mot fotosyntesen

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix / TT
Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix / TT

Sommarens torka gjorde att skogens kapacitet att ta upp koldioxid blev sämre. Det rapporterar Vetenskapsradion som tagit del av en forskningsstudie kring extremvärmens påverkan på fotosyntesen.

Publicerad

Genom fotosyntesen tar skogen upp en stor del av de växthusgaser vi släpper ut. Men för att växterna ska kunna omvandla koldioxid till glukos och syre behöver de vatten.

Mätningar visar att nettoutsläppen av koldioxid under sommaren blev större än upptaget, vilket troligen beror på torkan. Detta är ovanligt, då Sverige vanligtvis har ett nettoupptag av koldioxid, säger forskaren Johan Kuylenstierna till Vetenskapsradion.

Att plantera mera skog skulle enligt honom kunna bidra till att binda mera kol och hejda den globala uppvärmningen.

– Mycket av våra marker runtom i världen utnyttjas väldigt ineffektivt. Så om vi utnyttjar den jordbruksmark vi har på ett effektivt sätt, minskar matsvinnet till exempel, så finns det väldigt mycket mark som vi skulle kunna använda till återbeskogning och därmed också ta upp mer koldioxid, säger han till Vetenskapsradion.