Populärteknik

Solceller vinner över vindkraft

För första gången installeras det mer sol- än vindkraft i världen. 2030 kommer de båda energislagen svara för 33 procent av världens elkapacitet.

Publicerad

2013 kommer det att byggas solkraftverk som ger mer effekt än de vindkraftverk som installeras runt om i världen under året.

Enligt Bloomberg New Energy Finance är det första gången solcellerna går om vindkraften.

Deras prognos visar att kraftverk baserade på solceller i år ger ett globalt effekttillskott på 36,7 gigawatt medan motsvarande värde för vindkraften är 35,5 gigawatt.

Det innebär att utbyggnaden av solkraften ökar med 20 procent jämfört med 2012 medan vindkraften minskar med 25 procent.

Främsta skälen är en dramatisk prissänkning på solceller kombinerad med stora skattelättnader i exempelvis Kina och Japan, skriver Bloomberg.

Att vindkraftsinstallationerna minskar beror delvis på oklarheter när det gäller myndigheternas politik i USA och Kina.

Totalt fanns i slutet av 2012 vindkraftverk runt om i världen som kan generera 278 gigawatt och solkraftverk med den totala installerade effekten 104 gigawatt.

Men den skillnaden kommer att plana ut fram till 2030. Då räknar Bloomberg New Energy Finance med att vindkraften kommer att stå för 17 procent av världens elkapacitet och solcellerna för 16 procent.

Idag är motsvarande andel för vindkraften fem procent och solkraften två procent.