Opinion

”Snart för sent för att klara dataskydd”

Kalle Anrell, Ny Tekniks t f chefredaktör.
Kalle Anrell, Ny Tekniks t f chefredaktör.

LEDARE. Det är hög tid för alla – från småföretag till stora multinationella bolag – att ställa om nu, konstaterar Ny Tekniks t f chefredaktör Kalle Anrell.

För två veckor sedan skrev Anders Thoresson i Ny Teknik om den snabba utvecklingen inom big data.

Han visade i artiklarna på de möjligheter som har skapats och kommer att skapas när enorma datamängder kan analyseras med hjälp av artificiell intelligens. Forskning, sjukvård och transporter pekades ut som sektorer med stora vinster av teknikutvecklingen.

I dag skiftar vi fokus till den personliga integriteten. De enorma datamängderna innehåller massor av personuppgifter om mig, dig och massor av människor vi inte känner. Den nya dataskyddsförordningen ska skydda mina uppgifter.

Den nya GDPR träder i kraft om ett knappt år. Peter Ottsjös rapportering visar att det är hög tid för alla – från småföretag till stora multinationella bolag – att ställa om nu. Arbetet kan innebära både nya it-lösningar och påtagliga förändringar i organisationen. Den som inte lever upp till förordningen, som träder i kraft den 25 maj 2018, kommer med stor sannolikhet att drabbas av kännbara straffavgifter

Här berättar vi om kraven som ställs på bolagen, hur kraven ska mötas och vi reder ut begrepp som inbyggd integritet, dataportabilitet och dataskyddsombud.

I Automation har vi undersökt hur väl företagen i Underleverantörssverige känner till och använder prylarnas nät, iot.

Svaren överraskade oss. Bristen på kunskap var betydligt större än väntat. En tredjedel av företagen vet inte ens vad internet of things är och ytterligare en tredjedel har låg kännedom om iot.

Ett sätt att fylla denna kunskapslucka är att lyssna på IoT-podden från Ny Teknik. Det senaste avsnittet handlar om säkerheten för de uppkopplade prylarna. Den finns där poddar finns eller via nyteknik.se. Du hittar även de tre tidigare avsnitten där.