Digitalisering

Snabb övergång till 3G

90 procent av världens befolkning kommer att ha tillgång till 3G-täckning år 2019 och 65 procent kommer att ha tillgång till 4G, spår Ericsson i en rapport.

Publicerad

Det är den ökande användningen av smartphones som driver på utbyggnaden av näten.

I dag är cirka var fjärde telefon en smartphone, men 55 procent av de sålda telefonerna är smartphones, enligt Ericsson. Telekomjätten tror att antalet mobilabonnemang år 2019 kommer att ha trefaldigats jämfört med i dag, till 9,3 miljarder världen över, vara 5,6 miljarder kommer att vara smartphones.

I tillväxtländerna räknar Ericsson med att det kommer att ske ett stort skifte från GSM till 3G fram till 2019, i takt med att de smarta mobilerna blir billigare och används av fler. Datatrafiken i näten också öka kraftigt, framför allt drivet av ökat videotittande.