Digitalisering

SMS vid hjärtstopp räddar liv

Frivilliga som kan hjärt-lungräddning kallas till platsen via mobilen i fall de befinner sig i närheten av den drabbades. Foto: SMSlivräddare
Frivilliga som kan hjärt-lungräddning kallas till platsen via mobilen i fall de befinner sig i närheten av den drabbades. Foto: SMSlivräddare

Hjärt-lungräddning i väntan på ambulans kan vara skillnaden mellan liv och död. Sms baserat på mobil positionering av frivilliga livräddare har inneburit en kraftig ökning av de som får hjälp. Det visar färska studier.

Publicerad

Varje år drabbas runt 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp när de befinner sig på platser utanför sjukhus. Att då få hjärt-lungräddning i väntan på ambulans ger dubbelt så stor chans att överleva jämfört om man inte får det. Det visar en ny studie där 30 000 fall av hjärtstopp har analyserats.

Att använda en ny metod med mobil positionering och sms för att kalla frivilliga i närheten till platsen ökar andelen som får hjälp med 30 procent. Det visar ytterligare en ny studie med 10 000 frivilliga i Stockholm som larmas till platsen om de befinner sig inom en radie på 500 meter.

Tidigare studier i Stockholmsområdet har visat att i 45 procent av fallen var frivilliga livräddare framme före ambulans eller räddningstjänsten.

- Studierna visar tydligt att hjärt-lungräddning är en effektiv och livräddande behandling och att benägenheten att snabbt ingripa vid misstänkta hjärtstopp måste stimuleras ytterligare, säger Jacob Hollenberg, hjärtläkare på Södersjukhuset och forskningsledare vid Centrum för Hjärtstoppsforskning.

Metoden med sms-livräddare, kombinerat med personer som kan bistå med defibrilatorer, ska nu också testas i Västra Götaland.

Studierna har utförts av forskare vid Södersjukhuset, Karolinska institutet, högskolan i Borås, Danderyds sjukhus samt Sahlgrenska akademien.

Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften New England of Medicine

Fakta om hjärtstopp

• Cirka 10 000 svenskar drabbas varje år av hjärtstopp på platser som inte är sjukhus

• Endast 1 av 10 som drabbas överlever.

• Hjärtstopp orsakas ofta av en akut hjärtinfarkt.

• Tiden till behandling i form av hjärt-lungräddning samt defibrillering är avgörande för överlevnaden.