Digitalisering

Sms-kungen vill också

svepa med fingret

T9 Trace
T9 Trace

Att svepa med fingret mellan bokstäverna på en pekskärm, i stället för att knappa, är framtiden. Det tror nu även amerikanska Nuance som äger T9-tekniken som används för sms-knappande i tre miljarder mobiler.

Publicerad

Nuance lanserade i veckan den nya inmatningsteknikenT9 Trace.

Idén är densamma som hos konkurrenternaShapewriterochSwype– i stället för att knappa fram tecknen på ett skärmtangentbord drar man fingret lite slarvigt från bokstav till bokstav i ordet.

Genom att känna igen formen som ritas upp och kombinera det med uppslag i ordlista kan programmet förstå vilket ord som skrivs.

Med lite träning går inmatningen betydligt snabbare än med traditionellt knappande. Att pekskärmsmobiler blir allt vanligare kan också bidra till att tekniken på sikt får genomslag, trots att den kräver ett visst arbete för att komma igång.

Shapewriter som lanserades första gången som programmet Writing Pad i Iphone 2008, bygger på forskningsarbete som inleddes av svensken Per Ola Kristensson i Linköping 2001.

Enligt Per Ola Kristensson lär sig de flesta 15 former/ord efter bara 40 minuters träning.

Shapewriter finns nu för Iphone, Android, Windows Mobile och Windows för pc, i olika varianter.

Swype lanserades ett år efter Shapewriter av bland annat Cliff Kushler som även var med om att utvecklaT9-teknikeni företaget Tegic Communications. Swype finns i enstaka mobiler med Windows Mobile och Android.

T9 och Tegicköptes i augusti 2007 av Nuancesom specialiserat sig på röstteknik, och nu lanserar Nuance alltså T9 Trace.