Digitalisering

Sms ersätter ”Hesa Fredrik”

Publicerad
TYSKLAND "Hesa Fredrik", de gamla flyglarmssirenernas gälla ljud, kan komma att tystna i Tyskland. I stället är det mobilen som ska höras när allmänheten behöver varnas för olyckor eller flyganfall. Sms vid katastrofsituationer utreds nu på uppdrag av inrikesminister Otto Schily.
 
Sms katastroflarm kommer samtidigt som katastroflarmet sänds i radio och teve i de statliga kanalerna. För närvarande når man via satellit 600 sändare som kan skicka katastroflarmet vidare. En regional upprustning av nätet har påbörjats för att kunna klara regionalt avgränsade katastroflarm. Larmet kommer att skickas som textmedelande med högsta prioritet. Hela systemet kommer att vara satellitstyrt. En varning ska kunna sändas med bara 20 sekunders varsel via de statliga medierna.