Miljö

SMHI klass 3-varnar för kraftig vårflod

Det råder fortsatt ovanligt många varningar för höga vattenflöden och i Dalarnas och Jämtlands län har SMHI utfärdat klass 3-varningar.

Publicerad

Vattenflödena är redan väldigt höga och ett regn väntas smälta den sista snön i Dala- och Jämtlandsfjällen.

En klass 3-varning innebär vattenflöden som kan medföra risk för allmänheten och störningar i samhällsfunktioner, översvämmade hus och vägar.

Räddningstjänsten Dala Mitt gick upp i stabsläge i mitten av veckan. Hittills har det inte varit några tillbud.

– Vi har höga flöden generellt, men det är inga större saker som hänt, säger kommunikationsansvarige Anders Sörman.

I Jämtland har räddningstjänsten inventerat förråden för att se så att man han sandsäckar och liknande så det räcker, men annars är beredskapen normal.

– Vi avvaktar. Det har varit en del tillbud på höga flöden i vattendrag, skador på vägar och vatten i källare, säger inre befäl Johan Möller.