Innovation

Smarta prylen påminner dig om medicinen

Med hjälp av ett lager konduktiv färg känner Göteborgsföretaget Mevia av om en medicinförpackning öppnats i tid. Deras teknik har nyligen testats på äldreboenden.

Publicerad

För en person med flera olika mediciner på schemat kan det vara lätt att glömma någon av dem. Mevias affärsidé är att övervaka om medicinen tas vid rätt tidpunkt och påminna om någon glömmer. När en förpackning med medicindos i öppnas bryts en krets i färgen. Det registreras av en liten apparat som sätts på medicinförpackningen. Den skickar sen en signal via GSM-nätet till Mevias databas, om att medicinen tagits. Om signalen uteblir skickar Mevia en påminnelse.

– Påminnelsen kommer oftast via sms, man kan också ställa in att få den via en app. För äldre personer som kanske har svårt med mobiltelefoner kan man göra det via automatiserade telefonsamtal.

Det berättar Jesper Hassel, vd och en av grundarna för medicinteknikföretaget Mevia. Företaget föddes som en fortsättning på ett projekt inom Chalmers entreprenörsskola, och har drivits som bolag sen år 2014.

Jesper Hassel berättar att lagringen av uppgifter i moln-databasen bjöd på en del bekymmer, eftersom lagring av patientdata är juridiskt snårigt:

– Vi har skalat bort så mycket av datan som vi har kunnat för att ändå kunna erbjuda tjänsten. Så vi vet att du ska ta en tablett på morgonen, men om det är en Alvedon eller medicin för hepatit c, det vet vi inte.

Läs mer:

Larmen om utebliven medicinering kan också gå till fler personer än den enskilde patienten, exempelvis till anhöriga eller personal inom hemtjänsten. Just nu håller Jesper Hassel och hans kolleger på att utvärdera resultat från försök med Mevias system på äldreboenden i Göteborg och på Orust, där påminnelserna också gick till personalen.

– Överlag har responsen varit positiv. Tekniken är bra för att ge de som är medicinansvariga ett underlag. Däremot finns det allid de som upplever att de blir lite mer stressade av att få påminnelser, säger han.

Förutom användning inom äldrevård ser Jesper Hassel kliniska prövningar av läkemedel som ett möjligt användningsområde för tekniken.

– Under prövningar är det svårt för läkemedelsbolagen att veta att alla följer deras rekommendationer, där ser vi stor potential.

Mevia är ett av företagen inom medicinteknik som anmält sig till tävlingen Ehealth Award (se faktaruta).

– Om vi skulle vinna blir det en intern egoboost, det är kul med bekräftelse för småbolag och det skulle ju vara bra som PR också, säger Jesper Hassel.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

Ehealth Award

Tävlingen arrangeras av Vitalis, Nordic Connected Health Star Track, Cerner och Sahlgrenska Science, med målet att lyfta innovationer inom e-hälsa.

De som kan delta är: ”Svenska småföretag som har en innovativ lösning eller produkt inom digital hälsa, som har påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation. g som har en innovativ lösning eller produkt inom digital hälsa, som har påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation.”