Miljö

Smarta mätningen av stadsluft visar om du bör ställa cykeln

Placerar ut sensorer som mäter föroreningar på offentliga platser.

Publicerad

Projektet Lov-iot (Luft och vatten med internet of things) inleddes i höstas med att åtta mätinstrument med uppkopplade sensorer installerades på olika platser runt om i Göteborg.

De mäter kväveoxider, partiklar och buller i luften, samt nivåer och grumlighet i dagvatten, och ger omedelbar information om aktuella halter i gaturummen. Informationen ska göra det till ett enklare val att ställa bilen och istället ta bussen eller cykeln, och därmed minska sin egen och andras exponering för luftföroreningar.

– Nu är vi precis på väg att byta ut mätinstrumenten mot en ny batch med uppgraderade sensorer. Vi har också satt ut ett tjugotal enklare sensorer, som enbart fokuserar på partiklar i luften, i samarbete med det medborgarvetenskapliga initiativet Luftdata. Vi hoppas få ut ytterligare 200 sensorer inom någon månad, säger Fredrik Hallgren på IVL Svenska Miljöinstitutet, som tillsammans med Göteborgs stad är projektledare för Lov-iot.

Flera städer involverade

Mätinstrumentens data skickas till Luftdatas hemsida, där den läggs upp på en karttjänst i realtid. Projektet använder även Fiware, en EU-satsning på open source.

– Genom Fiware-plattformen tittar vi på hur systemet ska kunna göras tillgängligt för alla städer, och bygger diagnosverktyg för att kunna säkerställa kvaliteten på datan, säger Fredrik Hallgren.

Redan idag är Uppsala och Chiles huvudstad Santiago involverade i projektet.

– Dels ska de testa sensorerna vi utvecklat, och dels vill vi använda befintliga mätningar som redan görs i de städerna. Så vi undersöker också hur man kan skala upp systemet. Det är ju inte bara mättekniker och väderförhållanden som skiljer sig mellan olika platser, även organisationerna kan ju skilja sig mycket mellan olika städer och länder, säger Fredrik Hallgren.

Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Lov-iot präglas också av öppenhet gentemot allmänheten. Den 21 april medverkar man på Vetenskapsfestivalen på Lindholmen, där intresserade privatpersoner får vara med och bygga mätstationer som sedan placeras ut runt om i staden. Man deltar också i nätverksträffen Offentliga Rummet i Göteborg i slutet av maj, och samarbetar med Universeum för att nå ut till yngre människor.

Nyligen fick projektet pris som årets Itsm-projekt av den ideella föreningen Itsmf Sweden, som arbetar för bättre standarder och best practices inom IT Service Management.

– Det är förstås jätteroligt att vi fick uppskattning för det arbete vi gör, och det gav även möjlighet att komma i kontakt med fler som är intresserade av det här ämnet, säger Fredrik Hallgren.

Detta är Lov-iot (Luft och Vatten med Internet of Things):

Projektet finansieras med stöd från Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom IoT Sverige som är ett av regeringens strategiska innovationsprogram. I projektet deltar Göteborgs Stad (koordinator), IVL Svenska Miljöinstitutet, Talkpool, Vinnter, Rent Dagvatten, Swedish Hydro Solution, Ericsson, Imcg, Insplorion, Hagström Consulting, Trafikverket, Universeum, Acreo och Rise Interactive.

Göteborgs Stad, Uppsala kommun och forskningshubben Centro Mario Molina i Santiago, Chile, står i begrepp att använda projektets resultat i sin verksamhet.

Mer information finns på www.loviot.se.