Innovation

Smarta materialet ska rena luft

Upsalite Foto: Disruptive Materials
Upsalite Foto: Disruptive Materials
Ulrica Edlund Foto: Adam af Ekenstam
Ulrica Edlund Foto: Adam af Ekenstam

Filter som kan anpassa sig efter sin omgivning, tillverkade av förnybara material. Det ska ett stort svenskt forskningsprojekt ge sig i kast med.

Publicerad

Fyra olika porösa material ska undersökas i forskningsprogrammet Mistra Terraclean, som drar igång i början av oktober. Tanken är att utveckla filter för att rena luft och vattenflöden från miljöfarliga ämnen.

De fyra materialen är nanocellulosa, zeoliter, aktivt kol och upsalite, ett magnesiumkarbonat som kom till i ett laboratorium vid Uppsala universitet för ett par år sedan.

– De har potential att vara förnybara, och det är fyra materialtyper där vi i Sverige är i forskningsfronten, säger Ulrica Edlund, professor i polymerteknologi vid KTH, som leder programmet.

Programmet ska utveckla materialen så att de kan användas i filter som kan förändra sig efter förutsättningarna.

– Det finns många förbättringsområden med dagens filter. Många av dagens system är statiska, och förändrar sig inte om det kommer flöden med en annan koncentration, ett annat tryck eller annat ph-värde. De kräver mycket övervakning, säger Ulrica Edlund.

Läs mer:

Genom att förse filtren med smarta funktioner kan de anpassa sig mer, och kanske också kommunicera med användare.

– Det kan ske genom att vi kopplar funktionella grupper av molekylsekvenser till grundmolekyler eller till grundytan. Vi ska också titta på att bädda in funktioner som svarar på elektroniska eller magnetiska signaler, så att filtren kan ge ifrån sig någon form av signal. Vi vet inte än vad som kommer att fungera bäst, säger Ulrica Edlund.

Mistra Terraclean ska pågå i fyra år. Ett steg i projektet är att utföra tester i verkliga system ute i verksamheter som reningsverk. Det ska också göras livscykelanalyser av filtren.

Forskningsprojektet har en finansiering på 60 miljoner kronor, där merparten kommer från Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Utöver KTH deltar Uppsala universitet, Stockholms universitet, Swetox, IVL Svenska miljöinstitutet, Rise, Swedenanotech samt ett antal företag.