Digitalisering

Små bolag halkar efter i digitaliseringen

'Svenska företags syn på sin digitalisering' är en enkät från Sverige Digitaliserar!
"Svenska företags syn på sin digitalisering" är en enkät från Sverige Digitaliserar!

Svenska företag behöver bli bättre på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Särskilt små och medelstora bolag hänger inte med, enligt en ny undersökning.

Publicerad

En enkätundersökning som Swedish ICT Research har låtit göra bland Teknikföretagens och Swedish Medtechs medlemmar visar att svenska företag lider av digital ångest.

En majoritet av bolagen, 70 procent, anser att de måste agera nu för att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Men endast 17 procent vet hur.

Det finns också stora skillnader mellan de stora och mindre bolagen. 64 procent av de stora bolagen, med 251-1 000 anställda, har påbörjat sin utveckling av nya produkter baserat på digitaliseringen, jämfört med drygt en tredjedel av de små och medelstora bolagen.

Det är främst robotisering, automatisering och användaranpassade gränssnitt som företagen jobbar med. Nya tekniker som artificiell intelligens, big data och 3d-printing har ännu bara tillämpats i ett fåtal bolag.

Rapportförfattarna drar slutsatsen att svenska företag inte tar tillvara på digitaliseringens möjligheter och att förändringstakten måste öka. Både för sin egen konkurrenskrafts skull och för att bidra till att Sverige blir en ledande digital nation.

Slutsatsen styrks av FN:s ranking inom informationsteknik från förra året, där Sverige halkade ner på femte plats av 167. Flera andra rapporter visar liknande resultat.

Enkätundersökningen bör dock tolkas med viss försiktighet, eftersom endast 223 företag har svarat. Bland dem var det till exempel bara 34 stycken som klassades som stora bolag.