Innovation

Slut på Vinnova-stöd för Mobile Life

Maria Holm
Maria Holm
Mobile Life har tillsammans med Ikea tagit fram en variant av framtidens interaktiva Ikea-katalog. Här är en workshop under arbetet. Foto: Mobile Life
Mobile Life har tillsammans med Ikea tagit fram en variant av framtidens interaktiva Ikea-katalog. Här är en workshop under arbetet. Foto: Mobile Life

Med partner som Ikea, Ericsson och ABB och fokus på framtida interaktiva tjänster så har Mobile Life Center i Kista varit en av de mer högprofilerade centrumbildningarna. Men nu är det slut.

Publicerad

När finansieringen nu flyttar till det nya Kompetenscentrumprogrammet är det redan klart att Mobile Life inte finns med.

– Det är jättetråkigt, och vi trodde länge att vi skulle få finansiering, säger Maria Holm, som är en av de ansvariga för centret.

Hon tror att Mobile Life prioriterats ned på grund av att den typ av forskning som centret arbetat med inte varit lika konkret som konkurrerande centra. De flesta som fortfarande är med och kämpar om bidrag sysslar med mer konkreta saker, som till exempel antennteknik och materialforskning.

– Vinnova är ute efter mer konkreta resultat. Det Mobile Life  gör är att titta på vad människor gör i dag och tänka på vilka nya tjänster som kan utvecklas. Då ligger vi lite långt in i framtiden, säger hon.

Tillsammans med Ikea har forskarna bland annat tagit fram en fiktiv version av företagets berömda katalog för att visa vilka produkter som kan vara möjliga för framtiden. I katalogen finns till exempel en soffa som byter mönster efter användarens humör och en ”halvorganisk mossa” som också renar luften i lägenheten.

– Ikea gör sina möbler, de är inte intresserade av att få hjälp med att utveckla produkter. De vill veta hur ett hem ser ut i framtiden och vilka krav som kommer att ställas, säger Maria Holm.

Hon ser forskning på tjänster och produkter som kan bli verklighet på lite längre sikt som ett viktigt bidrag för att kunna hålla Sverige konkurrenskraftigt. Däremot blir det ett problem att inte ha konkreta produkter att peka på när nya pengar ska sökas.

– I konkurrens med de andra centren så är det inte så konkret att vi kan säga att vi kommer att ha x antal produkter eller tjänster, säger Maria Holm.

Mobile Life-centret kommer att drivas vidare till mars nästa år och flera av de tongivande forskarna har redan fått annan finansiering för sin forskning.

– Det blir att vi bryter upp forskningsgrupperna och att forskningen får fortsätta inom de respektive organisationerna. Samarbetet med industrin fortsätter inte i den utsträckning som under Mobile Life-taket men i mindre utsträckning i andra former, säger Maria Holm.

Forskningscentra som redan fått klartecken

Fem centrum har redan fått klartecken från Vinnova om fortsatt finansiering.

Giga Hertz Centrum (Chalmers Tekniska Högskola): Utvecklar teknik för högfrekvenselektronik.

Chase On (Chalmers Tekniska Högskola): Tar fram teknik för avancerade antenner.

HELIX Competence Centre (Linköpings Universitet):  Bedriver forskning kring hur goda arbetsvillkor kring lärande, hälsa och jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga.

UPSC Centrum för Skogsbioteknik (Sveriges Lantbruksuniversitet): Bedriver forskning kring bland annat träds tillväxt och näringsupptag.

Hero-m 2 Innovation (Kungliga Tekniska Högskolan): Forskar på nya material och metoder för nya tillämpningar inom industrin.