Opinion

”Slå inte ut Afrikas bönder”

REPLIK. Varför är det sämre att odla på en nedlagd åker än att använda avfall för att producera biodrivmedel? Vill Pierre Schellekens öka EU:s matöverskott och slå ut Afrikas bönder, undrar Kjell Andersson, Svebio - Svenska Bioenergiföreningen?

Det finns minst tio miljoner hektar outnyttjad odlingsmark i EU-länderna. Också i Sverige har vi stora arealer åker som inte utnyttjas på ett produktivt sätt, och den arealen ökar framöver. När Pierre Schellekens från EU:s representation i Sverige påstår att konflikten handlar om mat eller biodrivmedel från våra åkrar ger han en förenklad och felaktig bild. De stora frågorna är hur vi ska använda den mark som i dag inte brukas, och hur vi ska kunna minska användningen av fossila drivmedel för att minska klimatpåverkan.

Sveriges enda etanolfabrik, Agroetanol i Norrköping, använder spannmål från drygt 100 000 hektar åker för att tillverka 230 000 kubikmeter etanol, 200 000 ton proteinfoder och om något år nästan lika stor mängd ”grön koldioxid” till livsmedelsindustrin, t ex för läskedrycker. Utsläppsminskningen blir nära 95 procent, inte 50 procent som är EU:s nuvarande mål 2017.

EU-kommissionen vill förhindra att det byggs fler etanol- och biodieselfabriker som använder ”livsmedel” som vete, raps och sockerbetor.

I Sverige finns flera hundra tusen hektar odlingsmark som inte odlas eller odlas på ett improduktivt sätt. Man håller markerna öppna med EU-bidrag, men framställer inga nyttigheter. Enligt en rapport från Jordbruksverket till Färdplan 2050 kommer det 2050 att finnas 910 000 hektar mark för ”träda eller energigrödor” – åkermark som inte kommer att behövas för livsmedelsproduktion. Åtminstone 600 000 hektar kommer att kunna användas för biogrödor.

Genom att odla marken hålls landskapet öppet och lantbrukarna får inkomster. Fossila drivmedel kan ersättas och utsläppen av fossil koldioxid kan minskas.

EU-kommissionen vill sätta ett tak på 5 procent för biodrivmedel från grödor. Sverige ligger redan en bit över det taket. Vi får gärna fortsätta att öka användningen av biodrivmedel och ge stöd till utbyggnaden, men vi får inte räkna med det som ligger över 5 procent i statistiken(!), enligt Schellekens. Det låter generöst, men skapar bara förvirring.

Det är ingen principiell skillnad mellan ”avfall” och ”oanvänd mark”. I båda fallen har vi resurser som idag inte utnyttjas effektivt, men som vi kan mobilisera för att ersätta fossila bränslen.

Vi avskaffar inte hungern i fattiga länder genom att avstå från att odla åkrar som ligger i träda i Europa, eller genom att odla överskott som vi dumpar på de fattiga ländernas marknader och slår ut den lokala livsmedelsproduktionen. Vi avskaffar hungern i fattiga länder genom att investera i jordbruk i fattiga länder och bekämpa fattigdomen där, så att människorna har råd att efterfråga mat.

Kjell Andersson

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen