Innovation

Skydd från blixten – med hjälp av laserkanon

Kraftfulla lasrar kan skapa virtuella åskledare och på så vis skydda byggnader och känslig infrastruktur från blixtnedslag. Forskare har testat tekniken i Schweiz.  

Publicerad

Enligt en ny studie publicerad i Nature Photonics kan en kraftfull laser skapa en virtuell åskledare och på så vis styra om blixtar. Forskningen kan leda till bättre metoder för att skydda kritisk infrastruktur som kraftstationer och flygplatser. Ny Teknik har tidigare rapporterat om experimentet som ägde rum i de schweiziska bergen.

Den vanligaste typen av blixtskydd i dag är åskledare, en uppfinning som brukar tillskrivas Benjamin Franklin. I stället för att en hög metallmast ska fånga upp en blixt och leda den ner till marken kan en laser erbjuda ett mer rörligt alternativ.  

Det lasern gör är att jonisera molekylerna i luften vilket skapar ett sorts elektriskt ledande spår för blixten. Vidare skriver forskarna att lasern skulle kunna användas till att utlösa blixtar, alltså ladda ur åskmoln, vid rätt väderförhållanden. 

Lasern är stor som en bil och skjuter ut upp till 1 000 pulser i sekunden. Foto: TRUMPF/Martin Stollberg
Lasern är stor som en bil och skjuter ut upp till 1 000 pulser i sekunden. Foto: TRUMPF/Martin Stollberg

Lasern skjuter tusen pulser i sekunden 

Under sommaren 2021 placerade forskarna sin laser på berget Säntis i Schweiz. Där finns ett 124 meter högt telekommunikationstorn i vilket blixten slår ner runt 100 gånger per år. Lasern testades i över sex timmar under åskoväder och lyckades då avleda fyra blixtar.  

Observationerna bekräftades genom uppmätning av högfrekvent elektromagnetisk strålning skapad av blixtarna. Ett av blixtnedslagen fångades också med en höghastighetskamera när den följde lasern i 50 meter.  

Lasern som är stor som en större bil skickar ut upp till tusen pulser i sekunden för att jonisera partiklar i luften. Metoden har tidigare bara demonstrerats i labbmiljö men kan nu alltså visa sig vara ett alternativ till vanliga åskledare.