Digitalisering

Skicka sms utan risk

Tummen är inte det enda som tar stryk hos en flitig sms:are. Också nacke, armar och händer är i utsatta. En avhandling förklarar varför.

Publicerad

Avhandlingen visar att mobilanvändare med besvär från nacke, armar och händer använder mobilen på ett annat sätt än den friska kontrollgruppen. De sitter oftare med huvudet framåtböjt och utan stöd för armarna.

– Sådana arbetsställningar bör man undvika, precis som vid vanligt datorarbete, säger ergonomen Ewa Gustafsson i ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin. Där hon har lagt fram sin avhandling vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.

De flesta som har ont i nacke och armar använder bara en tumme när de sms:ar, vilket innebär att den blir dubbelt belastad jämfört med om man skulle använda båda tummarna.

– De som har besvär borde använda båda tummarna för att minska belastningen, men tvärtom är det en större andel av dessa personer som använder entummestekniken jämfört med dem som är besvärsfria, säger Ewa Gustafsson.

Hon har studerat mobilanvändningen hos 56 unga vuxna som sms:ar dagligen. Hälften av deltagarna i studien hade besvär från nacke, armar eller händer.

– Med tanke på hur mycket vi använder de nya, små tangentborden och knappsatserna på mobiltelefonerna är det viktigt att vi får ny kunskap om den fysiska exponeringen. Vi behöver identifiera faktorer och förhållanden som är relaterade till vår mobilanvändning och som kan påverka vår hälsa och arbetsförmåga, säger Ewa Gustafsson.

Tumrörelserna mättes med en elektrisk ledvinkelmätare som kallas elektrogoniometri och muskelaktiviteten registrerades med elektromyografi, som mäter elektrisk aktivitet i muskeln med elektroder. Ewa Gustafsson hittade skillnader i såväl arbetsteknik som tumrörelser och muskelaktivitet.

Så sms:ar du ergonomiskt

* Variera sittställningen.

* Använd ryggstöd.

* Avlasta underarmarna mot till exempel ett bord eller mot låren.

* Undvik att sitta för länge med huvudet böjt framåt.

* Använd båda tummarna.

* Låt tummarna vila emellanåt.

* Skriv inte för fort.