Opinion

”Skatten är inte MP:s förslag – slira inte på sanningen”

Jon Karlfeldt (MP), partistyrelsens sammankallande och civilingenjör i datateknik.
Jon Karlfeldt (MP), partistyrelsens sammankallande och civilingenjör i datateknik.

REPLIK. Miljöpartiet vill ha snabbt bredband i hela landet. Förslaget om bredbandsskatt kommer från en arbetsgrupp som partiet tillsatt och är inte Miljöpartiets förslag. Vi har inte tidigare drivit frågan om skatt på bredband och gör det inte heller nu, svarar Jon Karlfeldt (MP).

Nej, Miljöpartiet har inte föreslagit en bredbandsskatt. Anders Åkesson (C) verkar inte dra sig för att slira på sanningen för att söka billiga politiska poäng. Gång på gång har han fått påpekat för sig att det förslag han hänvisar till inte är Miljöpartiets, utan är framtaget av en självständig arbetsgrupp som partiet tillsatt.

I gruppen fanns företrädare för Miljöpartiet, men även externa personer för att få en bredare diskussion. Innehållet i den rapport Åkesson hänvisar till är alltså inte, som han påstår, Miljöpartiets politik. Det framgår även av själva rapporten.

Just idén om en bredbandsskatt har diskuterats förr i Miljöpartiet och då bestämt avvisats. Anders Åkesson försöker påstå att vi vill bromsa utbyggnaden av bredband, men tvärtom driver Miljöpartiet en aktiv politik för snabbt bredband i hela landet. Bland flera andra satsningar har regeringen till exempel i år tagit beslut om ett nytt landsbygdsprogram med 3,25 miljarder kronor till bredbandsutbyggnad fram till år 2020. Det är en fördubbling jämfört med den tidigare programperioden, när IT-ministern var centerpartist.

Miljöpartiet har, liksom andra partier, använt sig av den är typen av arbetsgrupper tidigare. Syftet är att bredda debatten, och som regel har vissa av förslagen blivit partiets politik, medan andra har förkastats. Partistyrelsen har inte tagit ställning till något av förslagen i denna rapport än, utan den processen börjar nu. Så arbetar de flesta partier - förmodligen också Anders Åkessons. Miljöpartiets politik har inte automatiskt förändrats i och med att rapporten överlämnats - vi har inte tidigare drivit frågan om skatt på bredband och gör det inte heller nu.

Jon Karlfeldt (MP), partistyrelsens sammankallande och civilingenjör i datateknik