Digitalisering

Skärmen fungerar som sökare

Att använda skärmen som sökare på systemkameror är relativt nytt.

Publicerad

Möjligheten finns i några få modeller från Nikon, Canon och Olympus.Hittills har man då fått välja bort någon av systemkamerornas två klara styrkor - vasst autofokus och snabbhet.

Det beror på att kamerans spegel måste vara nedfälld för att ge ljus till autofokussensorn, men uppfälld för att bildsensorn ska få ljus.

Man får då antingen använda bildsensorn för autofokus, som i kompaktkameror (kontrastavkännande), eller låta spegeln gå ner och upp en extra gång för fokusering när bilden tas, vilket tar tid.

Sonys trick är en extra bildsensor som används för att visa bilden på skärmen, även då spegeln är nedfälld. Nackdelen är en något mindre bild i den traditionella sökaren.