Innovation

Skallfynd kan vara neandertalarnas mystiska släktingar

Forskare kan ha gjort de första skallfynden av denisovaner, neandertalarnas mystiska släktingar i Östasien.

Publicerad

Tidigare har denisovanerna bara varit kända genom sitt dna. Nu får man första gången en aning om deras utseende.

Fynden, som är 105 000-125 000 år gamla, består av två fragmentariska kranier. De upptäcktes på en plats kallad Lingjing i provinsen Henan i östra Kina.

Skallarna, som beskrivs i Science, har klara likheter med samtida neandertalskallar från Europa. De har kraftiga ögonbrynsbågar, låga pannor, och en bred och låg hjärnskål. Hjärnvolymen var mycket stor, cirka 1 800 kubikcentimeter.

Detta är logiskt med tanke på att denisovanerna och neandertalarna är varandras närmaste släktingar. Deras respektive linjer gick skilda vägar för cirka 450 000 år sedan.

Det var en sensation när denisovanerna beskrevs 2010, eftersom det var första gången en utdöd människoart beskrevs enbart utifrån sitt dna som hade utvunnits från ett fingerben som hittats i en grotta i södra Sibirien. Hur den nya arten såg ut var med andra ord okänt, även om de flesta har gissat att den liknade neandertalarna.

Forskarna bakom upptäckten säger inte någonstans i sin redogörelse för fynden att det verkligen rör sig om denisovaner. Inget dna har kunnat utvinnas från de två kranierna. Men alla utomstående forskare som kommit i beröring med materialet tycks dra den slutsatsen.

– De här kinesiska fossilen är på rätt plats vid rätt tidpunkt, och med de rätta karaktärsdragen, säger paleoantropologen Jean-Jacques Hublin vid Max Planck-institutet i Tyskland, i en kommentar i Science.

Det påpekas att kranierna inte är som exakta kopior av neandertalarnas kranier. Ögonbrynsbågarna är något tunnare, och skallbenen är inte fullt lika robusta, som neandertalare som förändrats en smula och fått ett delvis nytt utseende.