Digitalisering

Ska kommuner få erbjuda gratis wifi?

Konkurrensverket ska granska om Helsingborgs tjänst med gratis wifi är okej, eller om det snedvrider marknaden.

Publicerad Uppdaterad

Allt fler kommuner erbjuder gratis wifi på allmänna platser. Men nu ska Konkurrensverket utreda om Helsingborgs stad har gått för långt. Där finns en mer omfattande satsning än på andra ställen.

Helsingborg har i flera år haft gratistjänster på tio allmänna platser. Det enda man behöver göra är att koppla upp sig på det trådlösa nätverket "Helsingborg", skriver Helsingborgs Dagblad.

Joakim Jardenberg, internetchef för Helsingborgs stad, uppger att stadsjuristerna har tolkat regelverket som att frisurf faller inom det kommunala uppdraget. Men det är alltså det som nu Konkurrensverket ska avgöra.

Men det kan strida mot reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, och därför inleder Konkurrensverket en förstudie.

Antonia Wopenka är handläggare av ärendet på Konkurrensverket.

- Att vi bestämt oss för att titta på Helsingborg beror på att deras wifi-tjänst inte har någon tidsbegränsning, ingen kostnad och finns på många platser, säger hon.

Hennes förstudie ska vara klar inom tre månader, och därefter fattas ett så kallat vägvalsbeslut.

- Då blir det antingen en fördjupad utredning, och det kan leda till stämning, eller så prioriterar vi bort ärendet.

SKL, Sveriges Kommuner och landsting, har egna riktlinjer till kommunerna om hur wifi ska behandlas. Där beaktas det kommunalrättsliga perspektivet, medan Konkurrensverket använder konkurrenslagen.

Så här står det i SKL:s riktlinjer (Ny Tekniks understrykningar):

  • Trådlöst nät i kommunens lokaler

Att tillhandahålla gratis trådlös Internetanslutning i kommunens fastigheter eller i anslutning till kommunalt bedriven verksamhet får anses ingå i den kommunala kompetensen. Besökare eller personer som på olika sätt tar del av kommunal service eller tjänster kan i anslutning till sitt besök ges åtkomst till Internetanslutning när de vistas i lokalerna. Besökare kan hänvisas till kommunens e-tjänster eller information som används inom den aktuella verksamheten. Möjligheten att få åtkomst till Internet kan på flera sätt underlätta för olika individer att närvara vid kommunala aktiviteter.

Även vid tidsbegränsade kommunala arrangemang, t.ex. sportarrangemang, kulturevenemang eller ungdomsaktiviteter, bör gratis nätverk kunna tillhandahållas inom ramen för den kommunala kompetensen.

  • Trådlöst nät på allmänna platser

Att tillhandahålla gratis trådlöst Internet till allmänhet som uppehåller sig i parker, på stränder, torg, eller liknande platser,framstår däremot som mer tveksamt. Internetanslutningen kan då i regel inte kopplas till någon kommunal verksamhet som bedrivs på platsen. I avsaknad av praxis är det oklart om detta tillhandahållande är av sådant allmänt intresse att det faller inom kommunens allmänna befogenheter enligt 2 kap. 1 § kommunallagen (KL).

Om kommunen tillhandahåller en gratis tjänst inom ett område där det finns en fungerande marknad kan det dessutom beroende på under vilka förutsättningar som tjänsten tillhandahålls uppkomma konkurrensrättsliga frågeställningar.

Läs mer:

Gilla Ny Teknik på Facebook

Här ger internetpionjären Patrik Fältström sin syn på saken i ett blogginlägg

Helsingborg har seglat upp som ett intressant diskussionsämne pga det fria WiFi som de erbjuder. Jättebra idé! Men inte så optimal lösning. Konkurrensverket har tagit ett initiativ och ställt frågor till Kommun såväl till operatörer.

Dessutom har Socialdemokraterna lagt sig i, i varje fall när de var i opposition (vi får se vad de anser idag). Jag tycker frågorna är bra även om jag förväntar mig KKV säger det inte påverkar konkurrensen. Jag anser alltså det inte är fel av Helsingborg och andra att se till att det finns fritt WiFi. Däremot anser jag inte Helsingborg gjort det på rätt sätt eftersom jag som jag beskriver ovan anser att tjänsten fritt WiFi skall tillhandahållas av kommersiella spelare, men Kommunen skall vara garant för tjänsten. Och återigen, genom att först se till att passiv infrastruktur och etablering blir så billig, snabb och enkel som möjligt.

Och sedan genom att om det behövs Kommunen helt enkelt betalar för att tjänsten skall etableras. Inte genom att Kommunen bygger en operatör och konkurrerar med de tillhandahållare som finns på marknaden.

Och detta även om utbyggnaden i sig inte konkurrerar, tex för att marknaden aldrig skulle byggt ut där Kommunen bygger ut. Utan för att Kommunen missar att använda de pengar man använder för utbyggnaden som stimulans för bredbandsutbyggnad.

Notera dock att Konkurrensverket inte tittar på de saker som jag har åsikter om. Det kanske säger mer om Konkurrensverket än om de lösningar som Helsingborg valt…”