Populärteknik

Satellitreparation ska minska rymdskrotet

Projekt Iboss har en plan för att minska mängden rymdskrot genom att reparera satelliter som går sönder.

Publicerad

6300 ton rymdskrot finns i omloppsbana runt jorden. Ett konstaterat hot mot framtida rymdverksamhet. Idéer finns om att samla ihop skrotet och låta det brinna upp vid inträdet i jordatmosfären. Men det bedöms vara ett mödosamt uppdrag.

Projekt Iboss tacklar problemet på ett annat sätt: bygg satelliter i moduler så att de kan repareras i rymden i stället för att överges och bygga på skrotmängden. Det är bästa sättet att begränsa mängden skrot, anser forskarna.

- Idag byggs satelliter som monoliter, som är omöjliga att reparera, säger Iboss projektledare Jana Weise vid Berlins tekniska universitet. Men ett sätt att förlänga livet på satelliterna är att bygga dem så att trasiga delar enkelt kan ersättas.

Forskarna delar upp satelliten i olika byggblock, som energiförsörjning, positionering, kommunikation o s v. Byggblocken är kraftigt standardiserade så att de kan ersättas. Skulle den vanligtvis känsliga batterimodulen sluta fungera kan den ersättas utan att hela satelliten måste betraktas som uttjänt.

Moduluppbyggnaden ställer höga krav på kontaktytorna, både mekaniska och elektriska, termiska kommunikationskontakterna. Utformningen av kontaktytorna hör till de uppgifter som forskarna kommer att lägga tyngdpunkten vid under fas två i projektet.

- Genom att tänka i banor av utbytbara moduler har vi embryot till en "grön" rymdverksamhet, säger Jana Weise.

Vem som ska utföra reparationen? En särskild servicesatellit som byggs enbart för att utföra reparationer i rymden.