Digitalisering

Satelliten hittar dig i lavinen

Mobiltelefonen är apparaten som ska rädda nödställda som begravts i en lavin. Med satellit kan en drabbad spåras på centimetern när.

Publicerad

Räddningssystemet ska baseras på det kommande europeiska satellitsystemet Galileo. En person som hamnar under snömassorna i en lavin ska kunna använda mobiltelefonen för att skicka en nödsignal som uppfattas av satelliterna.

Forskarna som utvecklar tekniken tar fram en algoritm som ska beräkna varifrån signalen sänts ut.

I väntan på att Galileosystemet blir klart använder forskarna vid Fraunhoferinstitutet IML den simulerade testmiljön Gate i Berchtesgaden, där sändarantenner placerats på sex bergstoppas för att simulera Galileosignaler.

I ett senare skede vill man även anpassa tekniken för både GPS och Glonass.

Ny Teknik presenterade nyligen en svensk lavinräddningsteknik, som också utgår från signaler från mobiltelefoner.

Anledningen är att fjällräddare och polis av erfarenhet vet att bara ett fåtal skidåkare använder de speciella radiosändare som tagits fram för lavinräddning. Mobiltelefonen följer dock alltid med i alla sammanhang.

Det är viktigt att snabbt hitta personer som hamnat under snön och fortfarande lever. Dröjer hjälpen mer än en halvtimme minskar chansen att överleva dramatiskt.