Digitalisering

Säpo varnar för nya datalagringen: Risk att terrorbrott fullbordas

Johan Olsson, Biträdande kommenderingschef, Säkerhetspolisen.
Johan Olsson, Biträdande kommenderingschef, Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisen varnar skarpt för den nya datalagringen.

Publicerad

I värsta fall leder den till att terroristbrott, som hade kunnat förhindras, fullbordas.

– De luckor som finns kommer våra aktörer att utnyttja, säger Johan Olsson, operativ chef på Säkerhetspolisen.

”NN sympatiserar med IS och letar efter automatvapen”, eller ”NN vill få tag på en bomb och döda människor i Sverige”.

Så kan typiska tips i Säpos underrättelseflöde se ut. För att kunna gå vidare med informationen – och koppla samman aktörer, platser och tidpunkter – är trafik- och lagringsuppgifter ofta helt avgörande.

Läs mer:

Men med förslaget om en ny begränsad datalagring minskar möjligheterna att få ut just dessa uppgifter rejält, enligt Säpo.

– Vi blir av med verktyg för att upptäcka och utreda de här grova brotten, terrorbrott och spioneri. Samtidigt har vi ingen möjlighet att arbeta på något annat sätt för att kompensera bortfallet, säger Johan Olsson, operativ chef på Säpo, till TT.

Konsekvenserna betecknas som mycket allvarliga.

– Vår typ av aktörer har hög kapacitet och funderar väldigt mycket på de här frågorna. Om uppgifter inte behöver lagras kommer vi att se, och har också sett tidigare, att man anpassar sitt beteende efter lagstiftningen och tekniken, säger Johan Olsson.

Efter EU-domen i december 2016 slutade operatörerna i stort sett lagra trafik- och lokaliseringsuppgifter, vilket enligt Säpo lett till stora problem i arbetet med att skydda Sveriges säkerhet.

– Skyddet mot terrorism och spioneri är sämre i dag än för ett år sen. Vi har betydligt svårare att lägga pusslet på grund av de här luckorna. Detta samtidigt som hotbilden har försämrats, säger Johan Olsson.

Lagen måste ju anpassas efter EU-domen – vad är alternativet?

– Vi anser att själva utgångspunkten som EU-domstolen haft, att allt lagras, inte är korrekt. Det finns massa information som inte lagras. Vår inställning är att svensk lagstiftning uppfyller de här kraven, säger Johan Olsson.

Säpo anser alltså att det går att behålla den tidigare lagringsskyldigheten oförändrad.

– Vi har inte har velat ha mer befogenheter. Vi har velat ha kvar de befogenheter vi hade innan och som vi haft i många många år, säger Johan Olsson.