Digitalisering

Säpo: Missförstånd bakom dom om datalagring

Foto: TT
Foto: TT

Bygger EU-domstolens underkännande av den svenska datalagringen på ett missförstånd? Det anser i alla fall Säpo. Även regeringens utredare Sigurd Heuman är kritisk.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

I december konstaterade EU-domstolen att den svenska datalagringen inte är förenlig med EU-rätten. Den är för generell och odifferentierad enligt domstolen.

Anledningen till yttrandet från domstolen var att kammarrätten i Stockholm begärt in ett förhandsavgörande därifrån. Tele 2 hade överklagat ett föreläggande från Post- och telestyrelsen att operatörerna skulle fortsätta med datalagringen.

Kammarrätten ställde två frågor till EU-domstolen. Den första frågan utgick sedan domstolen ifrån i sitt beslut. Frågan var formulerad som om datalagringen omfattade alla elektroniska kommunikationsmedel och samtliga trafikuppgifter utan några åtskillnader, begränsningar eller undantag.

Problemet är att någon sådan datalagring inte pågått i Sverige. Regeringens egen utredare Sigurd Heuman tog upp detta när han presenterade utredningen i onsdags.

– Det är kanske något missvisande. Det finns väldigt många uppgifter som man inte är skyldig att lagra. Det finns dessutom många kommunikationstjänster som inte omfattas av lagringsskyldigheten, sade han.

– Så kanske ingången i den här frågan och svaret inte riktigt är optimalt, kan jag tycka.

Läs mer:

Säpo, som är mycket kritisk till utredarens förslag till begränsningar, är tydligare i sin kritik.

”För oss står det klar att EU-domstolens avgörande bygger på felaktiga antaganden”, skriver Säpo i sitt särskilda yttrande.

Trots utredarens tveksamhet bygger hans förslag på EU-domstolens tolkning att svensk datalagring är för vittgående. Hans förslag till att begränsa möjligheterna till datalagring möter starka protester från Säpo.

– Vi blir av med verktyg för att upptäcka och utreda de här grova brotten, terrorbrott och spioneri. Samtidigt har vi ingen möjlighet att arbeta på något annat sätt för att kompensera bortfallet, säger Johan Olsson, operativ chef på Säpo, till TT.

I sitt särskilda yttrande lyfter Säpo bland annat fram utredningens förslag att uppgifter om vem som kommunicerat, när, var och hur inte ska få lagras när det gäller fast telefoni, inklusive fast ip-telefoni. Säpo upplyser här utredaren om att fast ip-telefoni inte kommer att försvinna på samma sätt som den vanliga fasta telefonin, utan att det är ”en modern tjänst som till stor del kan jämföras med mobil telefoni”.

Dessa begränsningar skulle, enligt Säpo, allvarligt försämra möjligheterna att upptäcka och förhindra brott mot Sveriges säkerhet.

Läs mer:

Terroristforskaren Magnus Ranstorp reagerar starkt på Säpos kritik av datalagringsutredningens förslag.

– Det är en mycket skrämmande läsning. Det är ju en total demontering av utredningen. Utan de här möjligheterna blir ju Säkerhetspolisen helt blind, det är mycket allvarligt, säger han till TT.

Han är också förvånad över att Säpos yttrande till utredningen är offentligt.

– Första regeln inom underrättelseverksamhet är ju att inte avslöja luckorna. Här får man ju en inblick i hur jakten på spioner och terrorister går till och vad som är luckorna, säger han.

Ranstorp är också förvånad över att EU-domstolens yttrande kan bygga på en felaktigt ställd fråga från kammarrätten.

– Det är högsta prioritet att man klarar ut det här. Det får ju allvarliga konsekvenser för rikets säkerhet, säger Magnus Ranstorp.

Han anser att regeringen inte kan gå vidare med utredningens förslag.