Digitalisering

Säpo: Främmande makt kan utnyttja valrörelsen

Foto: Johan Nilsson / TT
Foto: Johan Nilsson / TT

Främmande makt kan försöka utnyttja valrörelsen för att skapa polarisering och försvaga demokratin, enligt Säkerhetspolisen.

Publicerad

Sedan förra valet har debattklimatet hårdnat och hotbilden mot politiskt aktiva ökat.

En valrörelse är en process som är tacksam att utnyttja, konstaterar Säpo inför valrörelsen 2018. För Säpo gäller det att både skydda den centrala statsledningen, och att säkra att varken valrörelsen eller valresultatet påverkas av främmande makt.

– Vi har ett robust valsystem och vår bedömning är att vi kommer att ha ett legitimt valresultat, säger Susanna Trehörning, kommenderingschef för valarbetet vid Säpo.

Inför valrörelsen fokuserar man på två hotbilder: påverkansoperationer och elektroniska angrepp.

– Målsättningen från främmande makt är att påverka beslut, uppfattningar eller beteenden i syfte att främja sina egna säkerhetspolitiska mål, säger Linda Escar, biträdande enhetschef inom säkerhetsskydd.

En påverkansoperation kan till exempel rikta in sig på att skapa förvirring kring röstningen, eller skapa dåligt rykte kring enskilda politiker för att ta fokus från sakfrågor.

Det kan också handla om att polarisera debatten i syfte att skapa splittring.

– Ett återkommande modus internationellt sett har varit att påverkansoperationer föregåtts av elektroniska angrepp, vilket belyser vikten av god informations- och it-säkerhet, säger Escar.

Att vi inhämtar alltmer information från sociala medier innebär en risk, enligt Säpo.

– Främmande makt kan i dag sända budskap till en stor användarskara eller till en särskilt utvald väjargrupp, helt utan filter. Det ställer krav på individen att vara mer källkritisk. Alla kan bidra och reflektera kring trovärdigheten i den information vi tar till oss.

Valår innebär också att extremister blir mer aktiva, enligt Säpo. Framför allt gäller det den autonoma miljön och vit makt-miljön.

– Att olikheterna framhävs tilltalar aktörer som redan har en ganska svartvit syn på världen, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker på enheten för kontraterror.

Men även den våldsbejakande islamistiska miljön kan vara aktiv i sammanhanget, enligt Säpo.

– Det är inte så att en viss typ av brott bara begås av en viss typ av hotaktör, säger Ahn-Za Hagström.

Samtliga extremistmiljöer har inställningen att "ändamålen helgar medlen", säger hon.

– Det finns en oerhörd mängd potentiella måltavlor och tänkbara metoder som de skulle kunna använda sig av för att påverka och skapa en känsla av att ingen kan känna sig säker, säger hon.