Opinion

Så vad tycker Fridolin Romson och Khunke?

SLUTREPLIK. Det hedrar Jon Karlfeldt att han tar avstånd från ett dumt förslag om skatt på bredband. Men en medlem av hans egen partistyrelse är uppenbart positiv och Fridolin, Romson och Kuhnke har inte förkastat förslaget, skriver Anders Åkesson (C)

Jon Karlfeldt, (MP), påstår att det är att slira på sanningen när man påtalar att Miljöpartiets förslag till kulturprogram innehåller ett förslag om införande av skatt på bredband. Detta då han menar att programmet och därmed inte heller förslaget är Miljöpartiets.

Det är också därför jag i inledningen av min text är tydlig med att programmet är framtaget av en intern arbetsgrupp.

Miljöpartiet själva benämner på sin hemsida gruppen som Miljöpartiets kulturarbetsgrupp som har haft olika delar av Miljöpartiet representerade och programmet presenteras med en video där språkröret Åsa Romson samtalar tillsammans med gruppen.

Som grädde på moset är det Karin Thomasson, representant i Miljöpartiets partistyrelse, som leder gruppen.

Det är alltså inte frågan om ett program som uppstått helt vid sidan av Miljöpartiets verksamhet.

På tal att slira på sanningen: Jon Karlfeldt påstår att satsningarna på bredband fördubblats under nuvarande programperiod eftersom regeringen tagit beslut om ett nytt landsbygdsprogram med 3,25 miljarder kronor till bredbandsutbyggnad fram till år 2020.

Tyvärr glömmer han att berätta att det var Centerpartiet och Annie Lööf som förhandlade fram dessa pengar. Regeringen har alltså ärvt en stor satsning från föregående regering.

I övrigt har regeringen i allmänhet och Miljöpartiets it-minister Mehmet Kaplan i synnerhet inte bidragit med någonting substantiellt för bredbandsutbyggnaden.

Nu har Jon Karlfeldt tagit avstånd från förslaget om skatt på bredband och det välkomnar jag. Det hedrar honom att han står upp mot ett uppenbart dumt förslag.

Problemet är så klart att en medlem av hans egen partistyrelse uppenbart är positiv till införandet av denna skatt och att språkrören Gustav Fridolin och Åsa Romson samt kulturminister Alice Bah Kuhnke inte förkastat förslaget än.

Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson, Centerpartiet