Samhälle

Så undviker du att bli smittad av coronaviruset

Sjukhuspersonal med nya sjukhussängar utanför sjukhuset i Codogno i norra Italien i förra veckan. (Arkivbild Foto: Luca Bruno/AP/TT

Risken för att smittas av coronaviruset har ökat. Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för en allmän smittspridning som ”mycket hög”. Men det finns saker du själv kan göra för att minska risken att bli sjuk och att smitta andra.

Publicerad

Det finns tecken på inhemsk smittspridning av coronaviruset både i Västra Götaland och i Stockholmsregionen. Detta innebär att det finns fall där man inte hittat någon tydlig koppling till något annat fall eller att personerna ifråga har vistats utomlands.

Som ett direkt resultat av detta kommer Region Stockholms smittskyddsarbete nu att skifta fokus.

Annan strategi

– Även om vi har inhemsk spridning kan det fortfarande vara i en begränsad omfattning, men det innebär att de kan vara svårare att identifiera. Tidigare har vi använt riskbedömningen att om man kommit från ett riskområde och blivit sjuk. Det blir svårare om man har en inhemsk spridning. I stället kommer vi att inrikta provtagningen mot personer med tecken på svår infektionssjukdom. Antingen kommer vi att ta prover på dessa fall innan man kommer in till vården, för att på så vis begränsa spridningen i vården och till personer som är mest utsatta, säger Per Follin, smittskyddssläkare i Region Stockholm.

TT: Ni byter strategi?

Ja, vi känner oss tvungna att göra det. Vi har ett nytt läge och vi har gjort bedömningen att det här är mest ansvarsfullt att göra nu. Att vänta till senare tror vi skapar mer problem.

Men utöver myndigheternas åtgärder finns det en hel del man kan göra själv för att minska risken att smittas och därmed även minska risken att smitta andra.

Färre kontakter

– Vi förstärker nu det budskap som vi redan har gett, att egenansvaret är viktigt och att folk är extra noga med att inte föra smittan vidare och det gör man genom att undvika onödiga sociala kontakter när man är sjuk. Man går inte till jobbet, man går inte till skolan och man minskar även sociala kontakter generellt och privat. Vi trycker också på att de vi ska skydda är de äldre och de som kan få allvarlig sjukdom. Så de som arbetar med äldre och riskgrupper ska inte arbeta, även om de bara är småsjuka. Om man insjuknar, oavsett symtomgrad, så ta det säkra för det osäkra och stanna hemma, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog.

Enligt Wallensten bör man även undvika onödiga besök hos äldre, och aldrig besöka äldre om man är sjuk eller har symtom på sjukdom.

Det finns också en hel del saker som man kan göra för att minska risken att bli smittad.

Det aktuella viruset, sars-cov-2, sprids via droppsmitta samt genom indirekt kontaktsmitta. Det innebär att viruspartiklar sprids genom hostningar och nysningar eller genom att man tar på ytor där viruspartiklar finns. En god handhygien samt att undvika större folksamlingar och nära kontakt med sjuka eller smittade personer är därför A och O.

Fakta: Råden mot smitta

Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om det bara är milda symtom. Ta det säkra före det osäkra.

Undvik då också onödiga sociala kontakter, även om du bara är lite småsjuk.

De som arbetar med äldre ska vara särskilt uppmärksamma på om de blir sjuka, och stanna hemma vid minsta symtom.

Undvik onödiga besök hos äldre, och besök aldrig äldre personer om du har symtom på sjukdom.

Tvätta händerna noga. En god handhygien är viktig, eftersom viruset sprids via små droppar som kan fastna på ytor.

Undvik större folksamlingar.

Skippa också helt fysiska kontakter med dem som är sjuka.

Källa: Folkhälsomyndigheten